Kulturhistoriske rapporter

Kulturhistoriske rapporter

Når en arkæologisk udgravning er afsluttet, udarbejder Nordjyske Museer en udgravningsrapport (den faglige dokumentation) samt en kulturhistorisk rapport til bygherren. Sidstnævnte er en lettilgængelig opsummering af udgravningens vigtigste resultater, og den sætter de arkæologiske resultater ind i en kulturhistorisk sammenhæng.

Nedenfor kan du se kulturhistoriske rapporter udarbejdet af Nordjyske Museer.Rapporter fra 2020

Renoveringen af ejendommen på Algade 25, der ligger lige over Aalborgs middelalderlige Gråbrødrekloster, har givet anledning til en undersøgelse af begravelser og kulturlag fra middelalderen.

Rapporter fra 2019

Bebyggelse fra ældre jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Anne Østergaard Jensen.
Træbygget kammergrav fra enkeltgravskulturen og aktivitetsområde fra grubekeramisk kultur og senneolitikum. Rapport udfærdiget af arkæolog Karin Johannesen.
Undersøgelse af bebyggelse fra ældre jernalder med 3-skibede langhuse, gruber og jernudvindingsovn. Rapport udfærdiget af arkæolog Nikoline F.M. Larsen.
Bebyggelse fra bronzealderen. Rapport udfærdiget af arkæolog Nikoline F.M. Larsen.
En urnegrav i det sydlige Vendsyssel. Rapport udfærdiget af arkæolog Peter Thomsen.
Bebyggelse fra overgangen mellem bronze- og jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Lasse Norring Andersen og arkæolog Niels Haue
Stenpakning, der muligvis er en vejdæmning eller et vadested. Rapport udfærdiget af arkæolog Janne Porsgaard Dam.

Rapporter fra 2018

I forbindelse med renoveringer i kælderen under ejendommen Østerågade 5 i Aalborg har museet gennemført en udgravning.
Senmiddelalder og renæssance Rapport udfærdiget af arkæolog Stine A. Højbjerg.
Bebyggelse fra yngre førromersk jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Rie Bloch.
Bebyggelse fra bronzealderens sene del. Rapport udfærdiget af museumsinspektør Lone Andersen.
Bosættelse fra bronzealderens sene del og førromersk jernalder. Rapport udfærdiget af museumsinspektør Lone Andersen.
Bebyggelse fra bronzealderen. Rapport udfærdiget af arkæolog Thomas Rune Knudsen.
Flere fund fra perioden middelalder til renæssance. Rapport udfærdiget af arkæolog Kenneth Nielsen
Jordfæstegrave fra yngre romersk jernalder samt bebyggelse fra yngre bronzealder og førromersk jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Thomas Rune Knudsen.
Bebyggelse fra yngre romersk jernalder og yngre bronzealder. Rapport udfærdiget af arkæolog Thomas Rune Knudsen.

Rapporter fra 2017

Renoveringen af ejendommen på Algade 25, der ligger lige over Aalborgs middelalderlige Gråbrødrekloster, har givet anledning til en undersøgelse af begravelser og kulturlag fra middelalderen.
Undersøgelsen viste mange spor fra Aalborgs vikingetid, middelalder og renæssance. Rapport udfærdiget af arkæolog Christian Klinge.
Enkeltgravshøje og langhus fra overgangen mellem ældre og yngre bronzealder. Rapport udfærdiget af museumsinspektør Lone Andersen.
Beboelse fra senneolitikum og ældre bronzealder. Rapport udfærdiget af arkæolog Rie Bloch.
Udgravning ved Lemvigvej 56, Nr. Tranders Præstegård. Rapport udfærdiget af arkæolog Niels Haue.
Undersøgelse af et bopladsområde fra yngre bronzealder og ældre jernalder. Rapport udfærdiget af museumsinspektør Lone Andersen.
Udgravning af en bebyggelse fra slutningen af bronzealderen og begyndelsen af jernalderen. Rapport udfærdiget af arkæolog Niels Haue.
Jernalderbebyggelse med kulturlag og kridtgulve. Rapport udfærdiget af arkæolog Niels Haue.
Marksystem og hustomt fra yngre bronzealder/ ældre jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Karen Povlsen.
Langhuse og grubehuse fra ældre og yngre jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Karin Johannesen.
Landsby og gravplads fra ældre jernalder. Udgravet af Poul Nissen. Rapport udfærdiget af arkæolog Rie Bloch.
Huse, gruber og en brønd fra ældre jernalder. Udgravet af Poul Nissen. Rapport udfærdiget af arkæolog Rie Bloch.
Bebyggelse fra yngre stenalder til tidlig germansk jernalder, samt begravelser fra yngre bronzealder og en gravplads fra romertid. Rapport udfærdiget af arkæolog Karen Povlsen.

Rapporter fra 2016

Kulturlag fra tidlig middelalder og frem til nyere tid. Rapport udfærdiget af arkæolog Christian Klinge.
Kogegrubefelt samt bebyggelse fra sen stenalder og yngre bronzealder. Rapport udfærdiget af arkæolog Karen Povlsen.
Hustomt fra jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Karen Povlsen.
Boplads fra bronze-/jernalder og aktivitetsområde fra yngre bronzealder og ældre jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Karen Povlsen.
Åbent aktivitetsområde med brønd og latriner fra 1500-1899-tallet. Udgravet af arkæolog Pia K. Lindholt, arkæolog Jeanette Ladefoged Halkier og museumsinspektør Stig Bergmann Møller.
Udgravning af blandt andet en del af en boplads fra bronzealderen. Rapport udfærdiget af museumsinspektør Lone Andersen.
Udgravning af landbebyggelse fra senmiddelalderen og nyere tid. Rapport udfærdiget af arkæolog Christian Klinge.
Brønd fra førromersk jernalder. Rapport udfærdiget af museumsinspektør Niels Haue.
Marksystem og hustomt fra ældre jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Karen Povlsen.
Boplads fra yngre stenalder, yngre bronzealder og førromersk jernalder. Brandgrav fra førromersk jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Marie Vang Posselt.
Boplads med huse fra yngre bondestenalder og yngre bronzealder. Rapport udfærdiget af arkæolog Marie Vang Posselt.
Grave fra romersk jernalder og bebyggelser fra ældre bronzealder og jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Marie Vang Posselt.
Udgravning af gravhøjen Bregnehøj fra ældre bronzealder samt bebyggelsesspor fra yngre bronzealder. Rapport udfærdiget af arkæolog Karen Povlsen.
Langhuse med væggrøft fra yngre romersk jernalder / yngre germansk jernalder. Rapport udfærdiget af museumsinspektør Lone Andersen.
Hvad fundene fortæller. Vandsoldning af kulturjord. Rapport udfærdiget af arkæolog Jeanette Ladefoged Halkier.
Skelgrøfter og vejanlæg i Aalborgs østlige udkant, ca. 1000-1500. Rapport udfærdiget af arkæolog Kenneth Nielsen

Rapporter fra 2015

Udgravning af langhus fra yngre bronzealder og grubehuse fra yngre germansk jernalder. Rapport udfærdiget af museumsinspektør Lone Andersen.
Udgravning af dele af en boplads med kulturlag fra førromersk til ældre romersk jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Christian Klinge.
Boplads med stormandsgård i tre faser fra ældre jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Marie Vang Posselt.
Udgravning af husrester fra 1000-1100-tallet ved bredden af Østerå. Rapport udfærdiget af museumsinspektør Christian Vrængmose Jensen.
Undersøgelse på Sankt Peders kirkegård. Rapport udfærdiget af arkæolog Bente Springborg.
1500-tals boligindretning. Rapport udfærdiget af arkæolog Christian Klinge.
Sløjfede dysser fra yngre stenalder og boplads med langhuse fra yngre bronzealder. Rapport udfærdiget af museumsinspektør Lone Andersen.
Boplads med treskibede langhuse fra førromersk jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Marie Vang Posselt.
Udgravning af bebyggelse fra yngre romersk jernalder og yngre bronzealder. Rapport udfærdiget af cand.mag. arkæolog Christian Klinge.
Undersøgelse af en boplads fra bronzealder og jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Karen Povlsen.
Befæstning og bebyggelse i Aalborgs vestlige udkant, ca. 1300-1700. Rapport udfærdiget af museumsinspektør Christian Vrængmose Jensen.
Begravelser og rester af bygninger med tilknytning til Vor Frue kirke og kloster samt brostensbelægninger. Middelalder til nyere tid. Rapport udfærdiget af arkæolog Bente Springborg.
Velbevaret hustomt fra overgangen mellem bronze- og jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Karen Povlsen.
Forundersøgelse- og udgravning af elkabeltracé med bebyggelsesspor fra bronzealder og jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Marie Vang Posselt.

Rapporter fra 2014

Boplads med langhuse fra ældre jernalder og stenbygget grav fra romersk jernalder. Rapport udfærdiget af museumsinspektør Lone Andersen.
Boplads med langhuse og økonomibygninger fra yngre bronzealder. Rapport udfærdiget af arkæolog Marie Vang Posselt.
Tracé-udgravning med fund domineret af bebyggelsesspor fra bronzealderen og den ældre jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Marie Vang Posselt.
Boplads fra tidlig bondestenalder, sen bondestenalder og yngre middelalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Karen Povlsen.
Gravhøje og bebyggelse fra stenalder og bronzealder. Rapport udfærdiget af arkæolog Morten Lyngkjær Jensen
Undersøgelse af et langhus fra ældre germansk jernalder. Rapport udfærdiget af cand.mag. arkæolog Christian Klinge
Bebyggelse fra yngre romersk og overgangen til ældre germansk jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Karen Povlsen.
Gravhøj med rester af højfyld og randstenskæde. Rapport udfærdiget af arkæolog Karen Povlsen.
Tre hustomter fra yngre bronzealder/ældre jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Karen Povlsen.

Rapporter fra 2013

Undersøgelser forud for det nye rensningsanlæg i Mariagerfjord kommune. Rapport udfærdiget af arkæolog Lars Egholm Nielsen.
Undersøgelsen af en lille gravplads fra yngre romersk jernalder og spredte bebyggelsesspor fra bronze-/jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Torben Trier Christiansen.
Boplads med langhuse fra ældre jernalder samt fem grave fra ældre romersk jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Niels Haue.
Boplads med ti langhuse fra bronzealderen samt en grav fra ældre romersk jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Niels Haue.
Boplads fra førromersk jernalder og gravplads fra vikingetid. Rapport udfærdiget af museumsinspektør Lars Egholm Nielsen.
Bopladsgrube med keramik fra yngre bronzealder. Rapport udfærdiget af arkæolog Christian Klinge
Boplads med kulturlag, hustomter og jernbearbejdningsovn fra ældre romersk jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Karen Povlsen.
Boplads med langhuse fra ældre jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Niels Haue.
Undersøgelse af overpløjet gravhøj øst for Vester Hassing. Rapport udfærdiget af museumsinspektør Lone Andersen.

Rapporter fra 2012

Bebyggelse fra stenalder, bronzealder og jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Karen Povlsen.
Boplads fra overgangen mellem ældre og yngre bronzealder i Rold Skov. Rapport udfærdiget af arkæolog Lars Egholm Nielsen.
To aktivitetsområder fra yngre bronzealder/tidlig førromersk jernalder og kridtindvindingsgruber fra 1700-1800-tallet. Rapport udfærdiget af arkæolog Torben Trier Christiansen.
Undersøgelse af en boplads fra bronzealderen i Mejlby. Rapport udfærdiget af museumsinspektør Torben Trier Christiansen.
Undersøgelse af et langhus fra bronzealderen. Rapport udfærdiget af museumsinspektør Torben Trier Christiansen.
Boplads med langhuse fra bronze- og jernalder samt en brandgrav fra yngre jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Niels Haue.
Bebyggelsesspor og brandgrave fra førromersk jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Liv Stidsing Reher-Langberg
Boplads med langhuse fra enkeltgravskultur, senneolitikum, ældre og yngre bronzealder, samt ældre førromersk jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Christian Klinge.
Sølvdepot og intensive bebyggelsesspor fra vikingetid. Rapport udfærdiget af arkæolog Torben Trier Christiansen.
Boplads med langhuse, grubehuse og toftehegn fra jernalder og middelalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Niels Haue.

Rapporter fra 2011

To bopladser og et lerindvindinsgområde fra yngre bronzealder og ældre jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Karen Povlsen.
En boplads fra bronzealderen ved Mariager Fjord. Rapport udfærdiget af arkæolog Torben Trier Christiansen.
Undersøgelse af elkabeltracé med fund fra bronzealder og ældre jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Karen Povlsen.
Boplads med brønd, aktivitetsområde samt langhuse fra yngre bronzealder. Rapport udfærdiget af arkæolog Niels Haue.
Undersøgelse af fjernvarmekabeltracé med fund fra stenalder, bronzealder og jernalder. Rapport udfærdiget af arkæolog Karen Povlsen.