Byggeri og anlægsarbejder

Byggeri og anlægsarbejder
Inden du skal bygge, skal du være opmærksom på, om der kan være fortidsminder på netop den grund, hvor du skal i gang. Men hvad er et fortidsminde? Og hvordan foregår samarbejdet med museet, og hvem betaler arkæologens arbejde?
Hvis du i forbindelse med pløjning eller andet landbrugsarbejde støder på fortidsminder som knogler, keramik, sten og lignende, så har du pligt til at kontakte museet. En eventuel efterfølgende undersøgelse betales af Slots- og Kulturstyrelsen.
Forud for råstofindvinding anbefales det, at museet kontaktes med henblik på at få lavet en forundersøgelse. Det er frivillig, men den sikrer, at indvindingsarbejdet ikke forsinkes unødigt af en eventuel arkæologisk undersøgelse.
Ved skovrejsning eller plantning af læhegn skal du være opmærksom på eventuelle fortidsminder og andre kulturhistoriske levn.
Hensigten med museumsloven er at sikre, at der tages hensyn til den fælles kulturarv i forbindelse med byggerier, anlægsarbejder, skovrejsninger, råstofindvinding mv., og når der for eksempel planlægges nye veje eller nye bolig- og erhvervsområder.