Forskningsprojekter

Forskningsprojekter

Her får du et overblik over de forskningsaktiviteter, der udgør en del af Nordjyske Museers aktuelle aktiviteter. Arbejdet udføres af videnskabeligt uddannede og forskende medarbejdere, og det tilrettelægges med udgangspunkt i museets forskningsstrategi.

Med mobilindustrien som omdrejningspunkt afdækker projektet, hvordan nye fortællinger om højteknologi, innovation, viden og kultur fik plads i den nordjyske identitet fra 1980’erne og frem mod år 2010.
Formålet er at undersøge Aalborgs præurbane periode i yngre germansk jernalder og vikingetid samt at perspektivere det præurbane Aalborg i forhold til andre relevante danske, nordiske og nordeuropæiske arkæologiske lokaliteter.
Et detektorfund i 2014 danner grundlaget for projektet “Hesteudstyr fra yngre bronzealder – nye vidnesbyrd om brug af tospand i Nordvesteuropa og kørsel med processionsvogne”. Formålet er at udforske brugen af hestetospand i bronzealderens Danmark og at undersøge den europæiske kontekst.
For første gang i Danmark tegnes et samlet billede af stenalderens bosætningsmønster. Blandt andet er de store køkkenmøddinger ved Ertebølle og Bjørnsholm blevet naturvidenskabelig dateret, samt revurderet udfra et geologisk og zoologisk perspektiv.
Projektet “Samlingsgennemgang af genstande tilknyttet Regeringsanlæg Vestdanmark (REGAN Vest)” er en gennemgang af de omkring 10.000 genstande i koldkrigsanlægget REGAN Vest, som i fremtiden bliver en del af Nordjyske Museer.
Hjemmeside, der fortæller om og viser koldkrigstidens utilgængelige spor og “hemmelige steder” i Nordjylland
“Hvis krigen kommer” løber over tre år og tager udgangspunkt i bunkeren REGAN Vest, som Nordjyske Museer om få år åbner som national og international koldkrigsattraktion.
Med Odense og Aalborg som cases gives et nyt bud på den tidligste urbaniseringsproces i Sydskandinavien. Projektet undersøger udviklingen fra jernalderens centrale områder med velstand, handel, håndværk, kult og forsvar, til middelalderens byer, hvor magtstrukturerne er samlet på et sted.
Projektet forsøger at give svaret på, hvordan man kan skabe levende og nærværende oplevelser på ubemandede museer, hvor der ikke er personale til at formidle kulturarven.
Projektet er et studie af metaldetektorpladser og socioøkonomisk udvikling i Danmark fra 400-1150 e.Kr. Det søger at skabe et samlet overblik over detektorfund fra Limfjordsområdet, som kan danne basis for en analyse af områdets økonomiske roller i et Nordeuropa under forandring.
Projektet er en afdækning af, hvad der formede ingeniørvirksomheden F.L. Smidth & Co.’s aktiviteter og opbygning af dets hidtil ukendte, men meget omfattende virksomhed i Sydøstasien, Kina, Japan og Indien i perioden 1890-1938.
Projektet tager udgangspunkt i en af de ældste landsbyer, der er udgravet i Jylland. Der er tale om en såkaldt byhøj, hvor en udpræget stedkontinuitet har sikret optimale bevaringsforhold af det arkæologiske materiale. Keramik, slagteaffald og velbevarede hustomter indgår i en analyse af landsbyens og samfundets udvikling i perioden 500 f.Kr. – 200 e.Kr.