Forskningsprojekter

Forskningsprojekter

Her får du et overblik over de forskningsaktiviteter, der udgør en del af Nordjyske Museers aktuelle aktiviteter. Arbejdet udføres af videnskabeligt uddannede og forskende medarbejdere, og det tilrettelægges med udgangspunkt i museets forskningsstrategi.

Forskningsprojektet udspringer af en række arkæologiske udgravninger, som museet har foretaget på Aalborg Kaserner i Nørresundby. De arkæologiske undersøgelser har afsløret, at der her ligger et forseglet landskab fra århundrederne før Kristi fødsel med marker og tomter af gårde. Landskabet er forseglet af et sandlag ført til af vinden.
Dette projekt sigter mod at udforske de førkristne gravritualer på basis af et helt nyt epokegørende fundmateriale. Udgangspunktet er data og fundmateriale fra nylige udgravninger af en enestående gravplads fundet ved Grønhøjgård i udkanten af landsbyen Vaarst 15 km sydøst for Aalborg.
Undersøgelsen tager afsæt i en analyse af tre fusionsmuseers arbejde med deres samlinger, hvor fokus er at se på, hvordan samlingen er positioneret og praktiseret i nutidens museum, og hvad der potentielt kan aktivere og styrke samlingens potentiale.
Med mobilindustrien som omdrejningspunkt afdækker projektet, hvordan nye fortællinger om højteknologi, innovation, viden og kultur fik plads i den nordjyske identitet fra 1980’erne og frem mod år 2010.
For første gang i Danmark tegnes et samlet billede af stenalderens bosætningsmønster. Blandt andet er de store køkkenmøddinger ved Ertebølle og Bjørnsholm blevet naturvidenskabelig dateret, samt revurderet udfra et geologisk og zoologisk perspektiv.
Projektet “Samlingsgennemgang af genstande tilknyttet Regeringsanlæg Vestdanmark (REGAN Vest)” er en gennemgang af de omkring 10.000 genstande i koldkrigsanlægget REGAN Vest, som i fremtiden bliver en del af Nordjyske Museer.
Hjemmeside, der fortæller om og viser koldkrigstidens utilgængelige spor og “hemmelige steder” i Nordjylland
“Hvis krigen kommer” løber over tre år og tager udgangspunkt i bunkeren REGAN Vest, som Nordjyske Museer om få år åbner som national og international koldkrigsattraktion.
Projektet forsøger at give svaret på, hvordan man kan skabe levende og nærværende oplevelser på ubemandede museer, hvor der ikke er personale til at formidle kulturarven.
Projektet er en afdækning af, hvad der formede ingeniørvirksomheden F.L. Smidth & Co.’s aktiviteter og opbygning af dets hidtil ukendte, men meget omfattende virksomhed i Sydøstasien, Kina, Japan og Indien i perioden 1890-1938.
Projektet tager udgangspunkt i en af de ældste landsbyer, der er udgravet i Jylland. Der er tale om en såkaldt byhøj, hvor en udpræget stedkontinuitet har sikret optimale bevaringsforhold af det arkæologiske materiale. Keramik, slagteaffald og velbevarede hustomter indgår i en analyse af landsbyens og samfundets udvikling i perioden 500 f.Kr. – 200 e.Kr.
Her finder du tidligere forskningsprojekter ved Arkæologi Nordjyske Museer.