Tidligere forskningsprojekter

Et detektorfund i 2014 danner grundlaget for projektet “Hesteudstyr fra yngre bronzealder – nye vidnesbyrd om brug af tospand i Nordvesteuropa og kørsel med processionsvogne”. Formålet er at udforske brugen af hestetospand i bronzealderens Danmark og at undersøge den europæiske kontekst.
Med Odense og Aalborg som cases gives et nyt bud på den tidligste urbaniseringsproces i Sydskandinavien. Projektet undersøger udviklingen fra jernalderens centrale områder med velstand, handel, håndværk, kult og forsvar, til middelalderens byer, hvor magtstrukturerne er samlet på et sted.
Projektet er et studie af metaldetektorpladser og socioøkonomisk udvikling i Danmark fra 400-1150 e.Kr. Det søger at skabe et samlet overblik over detektorfund fra Limfjordsområdet, som kan danne basis for en analyse af områdets økonomiske roller i et Nordeuropa under forandring.
Formålet er at undersøge Aalborgs præurbane periode i yngre germansk jernalder og vikingetid samt at perspektivere det præurbane Aalborg i forhold til andre relevante danske, nordiske og nordeuropæiske arkæologiske lokaliteter.