Museumssamlingen: En praktiseret og aktiv komponent i nutidens museum

Museumssamlingen: En praktiseret og aktiv komponent i nutidens museum

I en tid hvor flere succesfulde museumsudstillinger baserer sig på få eller ingen originale genstande, og hvor kassation af genstande er blevet hverdagsbeskæftigelse for samlingsmedarbejdere på museerne, har dette projekt til formål at se på genstandssamlingen som en aktiv og vigtig bestanddel af et museum. I dag og i fremtiden.

Projektets udgangspunkt er fusionsmuseer. De opstår efter årtusindskiftet, hvor der sker en øget professionalisering af museumsvæsenet i Danmark, og hvor nye krav stilles fx om øget egenindtjening, mere forskning, bedre bevaring, bedre underholdende formidling og øget synlighed i lokalområdet.

Fusionsmuseers sammenbragte samlinger kan indebære store udfordringer, som kan gøre dem svære at aktivere, fx diskrepans mellem nye faglige satsningsområder og samlingens indhold eller det store samlingsarbejde, der ligger i at gøre samlingerne til én. Men der synes også gevinster bl.a. formidlingsmuligheder på tværs af de gamle samlinger.

Undersøgelsen tager afsæt i en analyse af tre fusionsmuseers arbejde med deres samlinger, hvor fokus er at se på, hvordan samlingen er positioneret og praktiseret i nutidens museum, og hvad der potentielt kan aktivere og styrke samlingens potentiale. Derudover er ambitionen, med udgangspunkt i Nordjyske Museers samling, at udvikle, afprøve og diskutere en metode, der kan medvirke til at styrke fusionssamlingens aktive position i museet og dermed i samfundet.

Projektperiode: 1.marts 2023-28. februar 2026

Projektdeltagere

Signe Stidsing Hansen, samlingsinspektør og Ph.d.-studerende, Nordjyske Museer

Formidling

Artikelbaseret ph.d.-afhandling

Projektet gennemføres med støtte fra

Slots- og Kulturstyrelsen (Kulturministeriets forskningspulje 2021)

Nordjyske Museer

Aalborg Universitet