Grav, ritual og samfund – førkristen gravkultur i jernalderens Nordjylland

Grav, ritual og samfund – førkristen gravkultur i jernalderens Nordjylland

Foto (Bevaringscenter Nord): Et peltaformet vedhæng til en fornem halskæde fra 400-tallet. Fundet i grav på Grønhøjgårdgravpladsen.

Læren om Odin og Thor er fundamental børnelærdom for de fleste danskere. De nordiske guder og den førkristne religion er på forunderligvis fortsat en væsentlig del af vores selvopfattelse. Reelt kender vi dog forbavsende lidt til den praktiske dyrkelse af religionen bag de karismatiske fortidsguder. Vores viden stammer således overvejende fra skriftlige kilder nedfældet århundreder efter kristendommens indførelse.

Dette projekt sigter mod at udforske de førkristne gravritualer på basis af et helt nyt epokegørende fundmateriale. Udgangspunktet er data og fundmateriale fra nylige udgravninger af en enestående gravplads fundet ved Grønhøjgård i udkanten af landsbyen Vaarst 15 km sydøst for Aalborg. 

Udgravningerne ved Grønhøjgård har afdækket mere end 100 grave af meget varierende udformning. Fundene fra gravpladsen omfatter udover almindeligt forekommende hjemlige genstande, såsom lerkar og knive, også en mængde luksusprodukter i form af importerede glas, mønter, smykker og spillebrikker – det meste fra Romerriget, men også enkelte fund fra andre europæiske egne. Fundene afspejler tydeligvis, at pladsen primært har været forbeholdt samfundets top. Desuden viser en række offerfund og en kultbygning, at stedet ikke blot har tjent som gravplads, men nærmere har fungeret som helligområde for et større opland. Alt i alt et rigt kildemateriale med mulighed for belysning af en bred vifte af de førkristne ritualer praktiseret i jernalderens Nordjylland.   

Projektperiode 2023-2024

Formidling

Diverse artikler og foredrag

Projektet gennemføres med støtte fra