Nyheder

Nyheder
Hvert år kårer Slots- og Kulturstyrelsen sammen med landets museer de ti mest spændende arkæologiske fund, der er gjort i Danmark i løbet af året. I år har to fund gjort af arkæologer fra Nordjyske Museer fundet vej til listen med topfund. Det drejer sig om Støvring Vandmølle, der kan spores tilbage til 1268, samt et 6000 år gammelt og 90 meter langt gravkompleks ved Blenstrup.
I 2019 stødte arkæologer fra Nordjyske Museer på et næsten intakt 1700 år gammelt drikkeglas ved en jernaldergravplads i Vaarst. Dengang kaldte man fundet for enestående, men helt alene står det ikke, for nu har man fundet endnu et glas i en rigmandsgrav i Vaarst.
Den 1. oktober hædres tre arkæologer med den største pris indenfor arkæologien herhjemme – den prestigefyldte Erik Westerby-pris på 100.000 kr. – for deres banebrydende arbejde med databasen DIME. Den rummer 115.000 metaldetektorfund og vækker international opsigt som et af verdens største citizen science-projekter.
I Blendstrup i Østhimmerland er arkæologer ved at udgrave en langhøj fra stenalderen, som er op mod 6000 år gammel. Men det har vist sig, at højen også indeholder bronzealdergrave, som er langt yngre. De kan dateres til ca. 1700-1500 f.Kr.
I forbindelse med etablering af et nyt skovområde ved Blenstrup i Østhimmerland har arkæologer fra Nordjyske Museer foretaget en prøveudgravning og her fundet spor efter en langhøj – et monumentalt og kompliceret gravanlæg – fra den tidlige del af yngre stenalder.
Som en del af et internationalt projekt under ledelse af Eske Willerslev har forskere udtaget dna-prøver fra flere jernalderskeletter – blandt fra skeletter i udstillingen på Vikingemuseet Lindholm Høje. Det sker ifm. en kortlægning af europæernes dna for at undersøge sammenhængen med udviklingen af hjernesygdomme, men projektet har langt større potentiale end det.
Et digert værk på knap 400 sider er nu underskrevet af kulturminister Joy Mogensen og sendt til Paris. Modtageren er International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), som varetager ansøgninger om at blive optaget på UNESCOs liste over verdensarv. Dermed har de fem danske ringborge fra vikingetiden – herunder Fyrkat – officielt søgt om optagelse på den prestigefyldte liste.
Hvert år i december kårer Slots- og Kulturstyrelsen sammen landets museer de ti mest spændende arkæologiske fund, der er gjort i Danmark i løbet af året, og i år er Vaarst med på listen. Nærmere bestemt den jernaldergravplads fra ca. år 200-550 e.Kr., som er fundet ved Grønhøjgård.
Museets arkæologer har i løbet af 2020 gjort en lang række spændende fund i forskellige nordjyske kommuner. I december udvalgte arkæologerne deres favoritfund, og efterfølgende har alle kunnet stemme om hvilket fund, der er det bedste.
I mulden ved Sebbersund er der dukket mere end 80 sølvmønter op fra en nedgravet skat. Alle er fra Christian IV’s tid, og de kan fortælle noget om både Danmarks deltagelse i Trediveårskrigen og om, hvordan mønter er blevet brugt i hverdagens Danmark i begyndelsen af 1600-tallet.
Hvis man går og tror, at man kan blive de første til at bygge et hus på den nye udstykning ved skovbrynet nord for Skørping, så skal man tro om igen. Der har nemlig stået et hus allerede i bronzealderen – for ca. 3000 år siden – og tilmed et usædvanligt stort hus på 33 x 9,5 meter.
Her finder du et arkiv med tidligere artikler med arkæologiske nyheder.