Velbevarede bronzealdergrave fra langhøj ved Blenstrup

I forbindelse med etablering af et nyt skovområde ved Blenstrup i Østhimmerland har arkæologer fra Nordjyske Museer foretaget en prøveudgravning og her fundet spor efter en langhøj – et monumentalt og kompliceret gravanlæg – fra den tidlige del af yngre stenalder, dvs. omkring 6000 år gammelt.

Men – har det vist sig – langhøjen rummer også langt yngre grave fra bronzealderen, som kan dateres til ca. 1700-1500 f.Kr.

I modsætning til næsten alle andre langhøje, så er Blenstrup-langhøjen N/S-orienteret, og arkæologerne kan se, at den er udbygget ad flere omgange. Mest markant virker den til være blevet forlænget med ca. 20 meter i ældre bronzealder (ca. 1700-1500 f.Kr.). Denne udvidelse af langhøjen kan være med til at forklare den totale længde, som vurderes til at være ca. 90 meter. Ovenpå den aflange høj blev der også bygget to ”kamelpukler” i form af runde gravhøje, der også stammer fra ældre bronzealder.

Tre grave vækker begejstring hos arkæologerne

I den nordlige udvidelse af langhøjen har arkæologerne udgravet en særdeles velbevaret hellekiste. Det er en stenkiste, som oprindeligt var dækket af fem svære dæksten og et stentæppe. Hellekisten viste sig at indeholde brændte knogler fra den gravlagte samt en bronzedolk, halsringe og andre gravgaver af bronze.

I en af de sydligste grave er der fundet en anden bronzedolk. Denne med et fuldt greb af bronze samt et ukendt organisk materiale, som arkæologerne ser frem til at bliver klogere på, når det er analyseret. Dolken og de andre gravgaver af bronze lå på et stenleje i en stenbygget grav i adskillige skifter.

En tredje grav, som vækker arkæologisk begejstring, er centralgraven fra den største af de runde gravhøje. Her har man fundet det, som sandsynligvis er stenfundamentet til en egekiste, som sidenhen er forsvundet. I forbindelse med at egekisten rådnede væk, er bronzesmykkerne i graven faldet ned mellem stenene i stenfundamentet. Blandt bronzegenstandene fandt man små stykker af træ, som havde overlevet tidens tand.

Udgravningen er finansieret af Slots- og Kulturstyrelsen, og forsætter nogle uger endnu.

Torsdag 26. august er der mulighed for at kigge forbi til åben udgravning, hvor arkæolog og udgravningsleder Thomas Rune Knudsen fortæller mere om det spændende fund. Læs mere her.

Læs mere: Arkæologer finder 6.000 år gammelt grav-anlæg

Skrevet 17. august 2021