Arkæologer bag digital database for detektorfund hædres med pris

De tre vindere af Westerby-prisen 2021 fra venstre: Torben Trier Christiansen, Andres S. Dobat og Peter Jensen Maring.

Den 1. oktober hædres tre arkæologer med den største pris indenfor arkæologien herhjemme – den prestigefyldte Erik Westerby-pris på 100.000 kroner – for deres banebrydende arbejde med databasen DIME. Den rummer 115.000 metaldetektorfund og vækker international opsigt som et af verdens største citizen science-projekter.

På få år er den digitale database DIME, hvor amatørarkæologer kan uploade billeder og info om deres fund, blevet en stor succes. Mere end 115.000 fund er registreret på databasen, der dermed skaber oversigt over landets mange fund, men også effektiviserer arbejdsprocessen med at registrere og vurdere fund som danefæ.

Det er et skoleeksempel på samarbejde mellem borgere og museer, og et af verdens største såkaldte citizen science-projekter – altså borgerforskningsprojekter – hvor hobbyfolk bidrager til den videnskabelig forskning.

Nu hædres de tre hovedkræfter bag databasen med den største pris inden for arkæologien herhjemme – Erik Westerby-prisen på 100.000 kroner, som tildeles de tre arkæologer i forening:

 • Andres S. Dobat, lektor og ph.d. ved Aarhus Universitet og adjungeret kurator ved Moesgaard Museum
 • Torben Trier Christiansen, museumsinspektør, ph.d. ved Nordjyske Museer
 • Peter Jensen Maring, Ph.d. ved Moesgaard Museum og Aarhus Universitet

”DIME er et beundringsværdigt samarbejde mellem amatører og fagfolk, som kommer alle til gavn. Arkæologerne bag databasen har udført et enestående bidrag til arkæologien i Danmark, som tilmed inspirerer internationalt. Det er imponerende og al anerkendelse værd,” siger Rane Willerslev, direktør for Nationalmuseet og formand for Erik Westerby-Fondet.

Overvældet og benovet

”Prisen kom helt bag på mig. Jeg er både overvældet og beæret,” siger Peter Jensen Maring, der med sine database- og IT-kompetencer har stået for opbygningen af selve DIME-platformen. ”Vi har udviklet det i tæt samarbejde med brugerne og forsøgt at ramme et produkt, som alle kunne være enige om, og som folk ville tage til sig og bruge. Det har været udfordrende, men det hele værd.”

Torben Trier Christiansen, der har været en central brik med sit store kendskab til både detektormiljøet, forskningsdelen og danefæ-forløbet, er overrasket og glad: ”Jeg er benovet over, at vi overhovedet kom i betragtning til så fin en pris. Det luner. Mest af alt glæder det mig, at andre også kan se, hvor epokegørende DIME er på tværs af både detektormiljø, museer og forskning,” siger han.

”Prisen er et fantastisk kvalitetsstempel,” siger Andres S. Dobat, der tog initiativ til at samle gruppen og udvikle platformen. ”I starten var vores fokus på fundene, men i dag er jeg mest stolt over vores mange brugere, hvor dygtige de er, og at vi lykkedes med at etablere et samarbejde og stort fællesskab mellem fagfolk og amatørarkæologer på godt 3000 mennesker. Det er den virkelige bedrift.”

Detektorbrugere kan straks de finder en gestand registrere den med fotos, beskrivelse og GPS-koordinater. Foto: Casper Skaaning Andersen, Arkæologisk IT MOMU/AU

Foregangsland inden for borgerforskning

”DIME er verdens største borgerforskningsprojekt i arkæologi, og i både Norge, Finland, Holland og England forsøger de nu at kopiere vores model. Vi er blevet foregangsland på området,” siger Andres S. Dobat.

I begyndelsen var de tre prisvindere meget inspireret af British Museum, som siden 90’erne har haft en digital database over alle detektorfund i landet. Men dér er det fagfolk, der står for både registrering og beskrivelse af alle fund, mens det i DIME udføres af amatørerne. Nu har beundringen skiftet fortegn.

”I dag ser British Museum til os og vil kopiere os,” siger Andres S. Dobat.

Vil udvikle borgerforskning radikalt

De tre arkæologer håber, prisen vil gøre det nemmere at udvide borgerforskningen til andre områder af arkæologien.

”Detektorfund er blot én dimension af amatørarkæologien i Danmark. Der er stadig store potentialer. Tænk på undervandsjægere, der leder i gamle skibsvrag, eller de mange flintøkser, der opdages rundt omkring. Selvom museerne ikke altid ønsker at modtage genstande, vil de gerne vide, hvad der findes og hvor, for det er et vigtigt bidrag til forskningen,” siger Andres S. Dobat og tilføjer: ”Vi vil gerne udvikle en mere radikal borgerforskning, hvor amatørarkæologerne ikke kun registrerer fundene, men også analyserer dem med udgangspunkt i forskningsartikler og relevante problematikker. En slags mini-forskere. Det udhuler ikke vores job som fagfolk, tværtimod skal vi i højere grad facilitere folks engagement i kulturarven. Tidligere havde arkæologerne kulturarven for sig selv, men den tid er heldigvis forbi – blandt andet på grund af DIME.”

Foto: Casper Skaaning Andersen, Arkæologisk IT MOMU/AU

Fakta om DIME

DIME står for ”Digitale Metaldetektorfund” og er en online platform til registrering af arkæologiske fund gjort af private. Databasen bruges af tusindvis af amatørarkæologer i samarbejde med 29 arkæologiske museer i Danmark. DIME-databasen blev udviklet i 2016-2018 af en gruppe museumsfolk og universitetsarkæologer i tæt samarbejde med detektorbrugere og et bredt panel af fagfolk fra museer landet over og støttet økonomisk af KROGAGERFONDEN og Slots- og Kulturstyrelsen. Databasen blev lanceret i september 2018 og rundede i marts 2021 100.000 fund. Læs mere på www.metaldetektorfund.dk

Fakta om Erik Westerby-Fondet

Erik Westerby-Fondet er oprettet til minde om Erik Westerby (1901-1981), der ydede en banebrydende indsats ved udforskningen af den ældre stenalders levn i Danmark. Erik Westerby-Fondet har uddelt Westerby-prisen næsten hvert år siden 1983. Sidste uddeling var i 2019.

Tidligere modtagere af Westerby-prisen:

 • 2019: Lis Helles Olesen, arkæolog, museumsinspektør på Holstebro museum (samt et opmuntringslegat på 20.000 kroner til Peter Jensen)
 • 2018: Poul Otto Nielsen, arkæolog, mag. art., overinspektør på Nationalmuseet
 • 2017: Kristian Kristiansen, professor, dr.phil. i arkæologi og bronzealderekspert, Göteborg Universitet
 • 2016: Lutz Klassen, dr. phil., forskningsleder ved Museum Østjylland
 • 2015: Finn Ole Sonne Nielsen, arkæolog, mag. art., museumsinspektør ved Bornholms Museum
 • 2014: Berit Valentin Eriksen, professor, dr. habil., forskningschef ved Center for Baltisk og Skandinavisk Arkæologi ved Gottorp Slot
 • 2013: Ingen uddeling
 • 2012: Bjarne Grønnow, arkæolog, ph.d., forskningsprofessor på Nationalmuseet
 • 2011: Mogens Bencard, kunsthistoriker og arkæolog, mag.art., tidligere leder af Den Antikvariske Samling i Ribe (1961-1980) og tidligere direktør for samlingerne på Rosenborg Slot (1980-1998)
 • 2010: Claus von Carnap-Bornheim, arkæolog, professor, dr. habil, leder af Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf

Skrevet 27. september 2021