Arkæologien i nyt lys: Hvad ridebanerne gemte

Arkæologien i nyt lys: Hvad ridebanerne gemte

Foredrag ved museumsinspektør Per Borup, Museum Horsens

I 2020 udgravede Horsens Museum en række nye gravanlæg fra tragtbægerkulturen (ca. 4000-2800 f.Kr.) ved Bygholm Nørremark i Horsens.

Blandt fundene var en oprindeligt ca. 60 x 8 meter stor langhøj samt en lille megalit med et intakt offerskårlag. Langhøjen fremviste forskellige spor efter destruktion i yngre stenalder, formentlig allerede i slutningen af tragtbægerkulturen, og fra samme periode blev der ligeledes udgravet 13 fladmarksgrave eller stendyngegrave.

Samlet er fundene med til at afspejle en rituel brydningstid, hvor tragtbægerkulturens gravformer og rituelle handlinger blev erstattet af nye under indflydelse fra andre kulturmiljøer.

Foredragsrække om arkæologi

Arkæologi er studiet af tidligere tiders menneskelige aktivitet – primært gennem studiet af menneskets materielle levn. Langt det meste af al menneskelig aktivitet foregik, før vi lærte at skrive, så arkæologi er den vigtigste metode til at studere ældre menneskeskabte samfund.

Denne foredragsrække præsenterer et bredt udvalg af den nyeste arkæologiske viden, der bidrager til aktuelle historierelaterede temaer og debatter lokalt, regionalt og nationalt. En lang række af landets toneangivende arkæologer har derfor gennem årene gæstet Aalborg.

Foredragene er tilrettelagt af museumsinspektør, ph.d. Torben Birk Sarauw, Nordjyske Museer.

Samlet program for foråret 2022

2. februar 2022 kl. 19
Skibssætningen ved Høj Stene – på sporet af en ukendt kongemagt i det østlige Midtjylland ca. 600 e.Kr.
Ved ph.d. og museumsinspektør Rasmus Birch Iversen, Moesgård Museum

16. februar 2022 kl. 19
Kontinuitet og opbrud i jernalderen
Ved museumsinspektør og ph.d. Niels Haue, Nordjyske Museer

2. marts 2022 kl. 19
Hvad ridebanerne gemte: Et overraskende fund af nye gravhøje og fladmarksgrave fra tragtbægerkulturen
Ved museumsinspektør Per Borup, Museum Horsens

23. marts 2022 kl. 19
Eske Brocks teglovne ved Auning
Ved museumsinspektør, ph.d. Thomas Guntzelnick Poulsen, Museum Østjylland

Køb en samlet billet til alle fire foredrag her