Arkæologien i nyt lys: Eske Brocks teglovne ved Auning

Arkæologien i nyt lys: Eske Brocks teglovne ved Auning

Foredrag ved museumsinspektør, ph.d. Thomas Guntzelnick Poulsen, Museum Østjylland

Ved en arkæologisk undersøgelse øst for Auning i 2020 blev der fundet spor af tre teglovne fra begyndelsen af 1600-tallet. Ovnene var meget velbevarede og vidnede om en intensiv produktion af tegl på stedet. På dette tidspunkt blev der i Auning gennemført større byggeprojekter på Auning Kirke og herregården Gl. Estrup. Møntfund fra teglværket bekræfter, at det havde været i brug i netop den samme tidsperiode.

Udover de flotte teglovne blev der ved undersøgelsen ligeledes gjort mange fine genstandsfund, der fortæller om dagliglivet på teglværket.

Fundet er på Slots- og Kulturstyrelsens top ti over de bedste fund i 2020.

Foredragsrække om arkæologi

Arkæologi er studiet af tidligere tiders menneskelige aktivitet – primært gennem studiet af menneskets materielle levn. Langt det meste af al menneskelig aktivitet foregik, før vi lærte at skrive, så arkæologi er den vigtigste metode til at studere ældre menneskeskabte samfund.

Denne foredragsrække præsenterer et bredt udvalg af den nyeste arkæologiske viden, der bidrager til aktuelle historierelaterede temaer og debatter lokalt, regionalt og nationalt. En lang række af landets toneangivende arkæologer har derfor gennem årene gæstet Aalborg.

Foredragene er tilrettelagt af museumsinspektør, ph.d. Torben Birk Sarauw, Nordjyske Museer.

Samlet program for foråret 2022

2. februar 2022 kl. 19
Skibssætningen ved Høj Stene – på sporet af en ukendt kongemagt i det østlige Midtjylland ca. 600 e.Kr.
Ved ph.d. og museumsinspektør Rasmus Birch Iversen, Moesgård Museum

16. februar 2022 kl. 19
Kontinuitet og opbrud i jernalderen
Ved museumsinspektør og ph.d. Niels Haue, Nordjyske Museer

2. marts 2022 kl. 19
Hvad ridebanerne gemte: Et overraskende fund af nye gravhøje og fladmarksgrave fra tragtbægerkulturen
Ved museumsinspektør Per Borup, Museum Horsens

23. marts 2022 kl. 19
Eske Brocks teglovne ved Auning
Ved museumsinspektør, ph.d. Thomas Guntzelnick Poulsen, Museum Østjylland

Køb en samlet billet til alle fire foredrag her