Arkæologien i nyt lys: Skibssætningen ved Høj Stene

Arkæologien i nyt lys: Skibssætningen ved Høj Stene

Foredrag ved ph.d. og museumsinspektør Rasmus Birch Iversen, Moesgård Museum

Næst efter Jellingmonumentet er skibssætningen ved Vejerslev i Østjylland den største skibssætning i Skandinavien. Den blev opført under en kaotisk tid, hvor Romerriget var gået under, og de store folkevandringer for evigt havde forandret Europa.

Også i det nuværende Danmark var forandringerne efter Romerrigets sammenbrud store. Nogle forlod landet og deltog i folkevandringerne, et vulkanudbrud skabte en økologisk krise, der af forskere betegnes som en ”lille istid”, og måske bredte en pest sig også til fjerne afkroge af Europa.

Menneskene i Skandinavien reagerede i disse år ved at ofre store mængder guld i håb om soning. Ud af asken opstod i løbet af 5-600-tallet nye, stærke aristokratiske miljøer, der skilte sig markant ud i forhold til tidligere.

Det er i dette lys, at skibssætningen ved Vejerslev skal ses.

Billede: Eric Sosa, Moesgaard Museum

Foredragsrække om arkæologi

Arkæologi er studiet af tidligere tiders menneskelige aktivitet – primært gennem studiet af menneskets materielle levn. Langt det meste af al menneskelig aktivitet foregik, før vi lærte at skrive, så arkæologi er den vigtigste metode til at studere ældre menneskeskabte samfund.

Denne foredragsrække præsenterer et bredt udvalg af den nyeste arkæologiske viden, der bidrager til aktuelle historierelaterede temaer og debatter lokalt, regionalt og nationalt. En lang række af landets toneangivende arkæologer har derfor gennem årene gæstet Aalborg.

Foredragene er tilrettelagt af museumsinspektør, ph.d. Torben Birk Sarauw, Nordjyske Museer.

Samlet program for foråret 2022

2. februar 2022 kl. 19
Skibssætningen ved Høj Stene – på sporet af en ukendt kongemagt i det østlige Midtjylland ca. 600 e.Kr.
Ved ph.d. og museumsinspektør Rasmus Birch Iversen, Moesgård Museum

16. februar 2022 kl. 19
Kontinuitet og opbrud i jernalderen
Ved museumsinspektør og ph.d. Niels Haue, Nordjyske Museer

2. marts 2022 kl. 19
Hvad ridebanerne gemte: Et overraskende fund af nye gravhøje og fladmarksgrave fra tragtbægerkulturen
Ved museumsinspektør Per Borup, Museum Horsens

23. marts 2022 kl. 19
Eske Brocks teglovne ved Auning
Ved museumsinspektør, ph.d. Thomas Guntzelnick Poulsen, Museum Østjylland

Køb en samlet billet til alle fire foredrag her