Arkæologien i nyt lys: Kontinuitet og opbrud i jernalderen

Arkæologien i nyt lys: Kontinuitet og opbrud i jernalderen

Foredrag ved museumsinspektør og ph.d. Niels Haue, Nordjyske Museer

Gennem de seneste 25 år har Nordjyske Museer foretaget adskillige bopladsudgravninger i Aalborg-området.

Foredraget er en sammenfatning af disse undersøgelser, der generelt tegner et billede af et særdeles tætbefolket samfund i ældre jernalder. De udgravede landsbyer ved Gigantium samt Sdr. og Nr. Tranders og i forbindelse med det nye sygehusbyggeri udviser mange fællestræk og vidner generelt om et stabilt bondesamfund, hvor dyrehold af kvæg og får har udgjort ernæringsgrundlaget.

I løbet af det 2. århundrede e.Kr. ses et større opbrud i samfundet, hvor landsbyerne opgives og enten fraflyttes eller omstruktureres.

Niels Haue kommer under foredraget med forskellige bud på baggrundene for disse gennemgribende samfundsomvæltninger på overgangen mellem ældre og yngre jernalder.

Foredragsrække om arkæologi

Arkæologi er studiet af tidligere tiders menneskelige aktivitet – primært gennem studiet af menneskets materielle levn. Langt det meste af al menneskelig aktivitet foregik, før vi lærte at skrive, så arkæologi er den vigtigste metode til at studere ældre menneskeskabte samfund.

Denne foredragsrække præsenterer et bredt udvalg af den nyeste arkæologiske viden, der bidrager til aktuelle historierelaterede temaer og debatter lokalt, regionalt og nationalt. En lang række af landets toneangivende arkæologer har derfor gennem årene gæstet Aalborg.

Foredragene er tilrettelagt af museumsinspektør, ph.d. Torben Birk Sarauw, Nordjyske Museer.

Samlet program for foråret 2022

2. februar 2022 kl. 19
Skibssætningen ved Høj Stene – på sporet af en ukendt kongemagt i det østlige Midtjylland ca. 600 e.Kr.
Ved ph.d. og museumsinspektør Rasmus Birch Iversen, Moesgård Museum

16. februar 2022 kl. 19
Kontinuitet og opbrud i jernalderen
Ved museumsinspektør og ph.d. Niels Haue, Nordjyske Museer

2. marts 2022 kl. 19
Hvad ridebanerne gemte: Et overraskende fund af nye gravhøje og fladmarksgrave fra tragtbægerkulturen
Ved museumsinspektør Per Borup, Museum Horsens

23. marts 2022 kl. 19
Eske Brocks teglovne ved Auning
Ved museumsinspektør, ph.d. Thomas Guntzelnick Poulsen, Museum Østjylland

Køb en samlet billet til alle fire foredrag her