Koldkrigsmuseet REGAN Vest

Koldkrigsmuseet REGAN VestLandets bedst bevarede kold-krigsbunker åbner som museum

I 2022 åbner Koldkrigsmuseet REGAN Vest. Dermed får Nordjylland en ny stor attraktion, der vil tiltrække gæster fra både ind- og udland. Bag det nye museum står Nordjyske Museer, som i en årrække har arbejdet på at klargøre bunkeren til en åbning for publikum og etablere udstillinger og publikumsfaciliteter til det nye museum.

Den atomsikrede bunker REGAN Vest blev opført i allerdybeste hemmelighed i perioden 1963-68. Den ligger skjult 60 meter under en kridtbakke i Rold Skov i Nordjylland. REGAN Vest står for Regeringsanlæg Vestdanmark. Hvis en atomkrig truede landet, skulle den danske regering sammen med en række embedsmænd og landets regent rykke ind i bunkeranlægget og herfra forsøge at lede landet gennem krisen og bevare det danske demokrati så længe som muligt. Faldt REGAN Vest, faldt Danmark.

Det helt unikke ved bunkeren REGAN Vest er, at den stadig står med alt det originale interiør intakt. Alt fra ministerkontorer og krypteringsrum til sovesale, lægerum og regentens beskedne gemakker står uberørte og med alle originale møbler og genstande intakt. På den måde adskiller REGAN Vest sig fra andre regeringsanlæg rundt omkring i verden, idet disse er ryddet for det originale inventar. Når bunkeren nu åbner for publikum, sker det derfor under kontrollerede former med guidede rundvisninger med et mindre antal deltagere, så der bliver passet godt på det hele, og alt bliver bevaret mange år ud i fremtiden.

Det nye museum

Den velbevarede bunker bliver hovedattraktionen i det nye museum, men der venter også andre spændende oplevelser for publikum. Ved siden af bunkeren opføres en ny velkomst- og udstillingsbygning, som er tegnet af AART architects. Her kan publikum fordybe sig i udstillinger om Danmark og det danske beredskab under Den Kolde Krig, om danskernes hverdag i perioden og få mere viden om bunkeren og dens unikke konstruktion. I den nye bygning finder man også publikumsfaciliteter som butik, billetsalg og café, og det er også i denne bygning, det nye læringscenter indrettes.

Foran bunkeren ligger i dag en gul villa. Sammen med kone og børn boede her den maskinmester, der havde det daglige tilsyn med bunkeren. Villaen indrettes, som den ville se ud i 1980, og her kan publikum gå på opdagelse i et typisk dansk hjem fra den tid.

Bunkeren fredet

Bunkeren har i mere end fire årtier stået klar til med kort varsel at tage imod en række af landets nøglepersoner. Beredskabet har været i drift frem til 2003 – herefter såkaldt dvaledrift frem til 2012.

I 2014 besluttede Slots- og Kulturstyrelsen at frede anlæg og inventar og dermed sikre, at et af Danmarks mest monumentale spor fra Den Kolde Krig bevares for eftertiden.

Fredningen af bunkeren var det første skridt på vejen til at åbne anlægget for offentligheden, og på Nordjyllands Historiske Museum, under hvis ansvarsområde Rebild Kommune og dermed REGAN Vest ligger, har man i snart ti år arbejdet med bunkeren og de mange fantastiske fortællinger om Danmark under Den Kolde Krig, der knytter sig til den. Således har Nordjyllands Historiske Museum siden forsommeren 2013 været i gang med en dokumentation af REGAN Vest – dels en registrering af de mere end 10.000 bevaringsværdige genstande, dels via interviews med en lang række personer som på den ene eller anden måde har haft tilknytning til anlægget – eksempelvis med opførelse, drift og vedligehold.

De støtter projektet

Projektets samlede anlægsbudget var til at begynde med 74 mio. kr., men er ved yderligere donationer nu på 78,12 mio. kr. For stor velvillighed og generøs økonomisk støtte skal der sendes en hjertelig tak til foreningen Realdania (31,3 mio. kr.), Augustinus Fonden (10,5 mio. kr.), Nordea-fonden (3,15 mio. kr.) Spar Nord Fonden (2 mio. kr.) og Jutlander Fondene Himmerland 0,5 mio. kr., Region Nordjyllands Vækst Forum (1,2 mio. kr.), Aalborg Kommune (4,15 mio. kr.) og Rebild Kommune (5,22 mio. kr.). Dertil en anlægsbevilling fra Folketinget (20,1 mio. kr.).

Lidt mere om selve bunker-anlægget

REGAN Vest blev bygget i 1960´erne som en hemmelig atombombesikker bunker, der i tilfælde af krig skulle beskytte regering og kongehus. Hvis der udbrød krig – og regeringsanlægget i Nordsjælland ikke længere var en operationel løsning – var det fra anlægget i Rold Skov, landet skulle ledes. I 2003 blev REGAN Vest taget ud af operationel drift, således at man ikke længere opdaterede inventar mm. Anlægget blev dog stadig vedligeholdt og holdt i dvaledrift.

Med beredskabsforliget den 12. november 2012 blev REGAN Vest endeligt skrevet ud af det stående beredskab, og Forsvarsministeriet arbejder på at overdrage anlægget til Miljøministeriet.

REGAN Vest er bygget ind i en kridtbakke og ligger på det dybeste sted ca. 60 meter under overfladen. Anlægget består af fire betonringe, der ligger oven på hinanden to og to, med alt hvad der skal bruges for at holde en hverdag kørende; køkken, depotrum, lægeklinik, maskinrum m.m.

Anlægget er bygget til at kunne beskytte landets ledelse, så der selv under krigs- eller svære krisesituationer kunne være en fungerende regering. Det betyder for det første, at anlægget har et meget civilt præg i modsætning til strengt militære anlæg. For det andet betyder det, at anlægget er krigsgas- og atomsikret. Anlægget kan modstå rystelser og trykbølger fra en atombombe, hvis der vel at mærke ikke var tale om en fuldtræffer.

Anlægget kunne være selvforsynende med vand, ilt, el m.m. i en vis periode, det vil sige, at man kunne være fuldstændigt afsondret fra omverdenen i nogle uger uden nogen former for tilførsel fra omverdenen. Derefter ville man i første omgang være nødt til at tage luft ind udefra, som selvfølgelig kunne renses i gas- og atomfiltre. Senere ville det også blive nødvendigt med forsyninger af mad og diesel til anlægget. Anlægget indeholder endvidere også kommunikationsmuligheder ud af anlægget. Der var sikrede NATO- og telefonforbindelser, telex, telefax mm. Ligeledes er der et sendestudie, så Dronningen eller statsministeren kunne tale til befolkningen.

Når man går ind i koldkrigsbunkeren REGAN Vest, er det første rum, man møder, den såkaldte ”ydre vagt”. Herfra skulle betjente fra Aalborg Politi varetage kontrollen af de personer, der ankom til bunkeren. I døren ved ydre vagt sidder en lille luge med en helt særlig funktion. Her kunne man smide håndgranater ud mod fjender, der måtte angribe bunkeren.
På bare en time kan vi nu evakuere 65 mennesker nede fra bunkeren REGAN Vest og op i det fri terræn – gennem en 60 meter høj luftindsugningsskakt. Se de fascinerende billeder fra etableringen af det specialkonstruerede evakueringshejs i linket her.
Vejdirektoratet planlagde i 1961 en motorvej tværs over det naturskønne område i Rold Skov. Men samtidig planlagde den danske regering i samarbejde med Forsvaret og Forsvarets Bygningstjeneste at opføre en hemmelig, atomsikret bunker i området – og så måtte motorvejen slå et ordentligt sving.
Endnu en milepæl i etableringen af Koldkrigsmuseet REGAN Vest blev taget tirsdag 25. maj, da der var inviteret til første spadestik på den nye velkomst- og udstillingsbygning ved museet. Per Lyngby, bestyrelsesformand i Nordjyske Museer og næstformand i Ejendomsfonden REGAN Vest, Hans Simonsen, den sidste pladskommandant i bunkeren samt Leon Sebbelin, borgmester i Rebild Kommune svingede spaderne.
Fredag 28. maj forsvarer museumsinspektør Bodil Frandsen, Nordjyske Museer, sin ph.d. ”Hvis krigen kommer – en undersøgelse af det centrale civile beredskab og REGAN Vest under den kolde krig (1950-1968).” Afhandlingen afdækker den omfattende beredskabsplanlægning, som den danske regering i al hemmelighed udviklede for at redde landet og befolkningen igennem en mulig atomkrig.
Nordea-fonden har netop uddelt 3,15 mio. kr. til etableringen af et nyt læringscenter, der placeres i den nye velkomst- og udstillingsbygning i Koldkrigsmuseet REGAN Vest, som åbner næste år. Læringscentret henvender sig primært til de ældste folkeskoleklasser, gymnasier samt erhvervsskoler, som blandt andet kan deltage i dilemmaspil om bevarelsen af det danske demokrati i krisesituationer.
Under coronakrisen har vi hørt ”Vask hænder – sprit af – hold afstand” i en uendelighed. Men planer for hvordan man skal forhindre en epidemi i at komme ud af kontrol, er dog ingen ny ting. Også under Den Kolde Krig havde man et stort beredskab parat, som blandt andet skulle forsøge at dæmme op for omfattende epidemier.
Seks forskellige fredede arter af flagermus overvintrer i koldkrigsbunkeren REGAN Vest i Rold Skov. I mange år levede de i al ubemærkethed i bunkeranlægget, men fremover bliver de talt en gang om året – ikke mindst for at sikre, at de mange kommende besøgende ikke griber alt for forstyrrende ind i flagermusenes ellers så fredelig tilværelse. Derfor lukkes bunkeren også to måneder om året.
Oplev REGAN Vest i den nye fotobog “REGAN Vest – Demokratiets sidste bastion”. Her kan du se en lang række ikke tidligere offentliggjorte fotos fra bunkeren, og bogen tager dig med på en fascinerende rejse gennem en uberørt tidslomme fra Den Kolde Krig.
Det bliver AART architects som sammen med et team bestående af udstillingsarkitekterne Thøgersen & Stouby, landskabsarkitekterne SLA samt rådgivende ingeniørfirma Niras skal realisere velkomst- og udstillingsbygningen til det nye Koldkrigsmuseet REGAN Vest.
Det bliver fire lokale firmaer fra Støvring, Hobro, Aalborg og Aarestrup, der i tæt samarbejde skal opdatere de mange tekniske installationer i bunkeren REGAN Vest, så den lever op til nutidens byggeregler – herunder brandsikring, redningsforhold, ventilation, indeklima og energiforbrug. Før det sker, kan dørene ikke åbnes for publikum.
Det er ikke muligt at besøge koldkrigsbunkeren REGAN Vest endnu, lige som det heller ikke er muligt at forhåndsbooke en rundvisning i anlægget. Hvis du alligevel gerne vil tilkendegive din interesse, er du velkommen til at kontakte os via denne kontaktformular.