Koldkrigsmuseet REGAN Vest

Koldkrigsmuseet REGAN Vest

Landets bedst bevarede kold-krigsbunker åbner som museum

I 2022 åbner Koldkrigsmuseet REGAN Vest. Dermed får Nordjylland en ny stor attraktion, der vil tiltrække gæster fra både ind- og udland. Bag det nye museum står Nordjyske Museer, som i en årrække har arbejdet på at klargøre bunkeren til en åbning for publikum og etablere udstillinger og publikumsfaciliteter til det nye museum.

Den atomsikrede bunker REGAN Vest blev opført i allerdybeste hemmelighed i perioden 1963-68. Den ligger skjult 60 meter under en kridtbakke i Rold Skov i Nordjylland. REGAN Vest står for Regeringsanlæg Vestdanmark. Hvis en atomkrig truede landet, skulle den danske regering sammen med en række embedsmænd og landets regent rykke ind i bunkeranlægget og herfra forsøge at lede landet gennem krisen og bevare det danske demokrati så længe som muligt. Faldt REGAN Vest, faldt Danmark.

Det helt unikke ved bunkeren REGAN Vest er, at den stadig står med alt det originale interiør intakt. Alt fra ministerkontorer og krypteringsrum til sovesale, lægerum og regentens beskedne gemakker står uberørte og med alle originale møbler og genstande intakt. På den måde adskiller REGAN Vest sig fra andre regeringsanlæg rundt omkring i verden, idet disse er ryddet for det originale inventar. Når bunkeren nu åbner for publikum, sker det derfor under kontrollerede former med guidede rundvisninger med et mindre antal deltagere, så der bliver passet godt på det hele, og alt bliver bevaret mange år ud i fremtiden.

Det nye museum

Den velbevarede bunker bliver hovedattraktionen i det nye museum, men der venter også andre spændende oplevelser for publikum. Ved siden af bunkeren opføres en ny velkomst- og udstillingsbygning, som er tegnet af AART architects. Her kan publikum fordybe sig i udstillinger om Danmark og det danske beredskab under Den Kolde Krig, om danskernes hverdag i perioden og få mere viden om bunkeren og dens unikke konstruktion. I den nye bygning finder man også publikumsfaciliteter som butik, billetsalg og café, og det er også i denne bygning, det nye læringscenter indrettes.

Foran bunkeren ligger i dag en gul villa. Sammen med kone og børn boede her den maskinmester, der havde det daglige tilsyn med bunkeren. Villaen indrettes, som den ville se ud i 1980, og her kan publikum gå på opdagelse i et typisk dansk hjem fra den tid.

Bunkeren fredet

Bunkeren har i mere end fire årtier stået klar til med kort varsel at tage imod en række af landets nøglepersoner. Beredskabet har været i drift frem til 2003 – herefter såkaldt dvaledrift frem til 2012.

I 2014 besluttede Slots- og Kulturstyrelsen at frede anlæg og inventar og dermed sikre, at et af Danmarks mest monumentale spor fra Den Kolde Krig bevares for eftertiden.

Fredningen af bunkeren var det første skridt på vejen til at åbne anlægget for offentligheden, og på Nordjyllands Historiske Museum, under hvis ansvarsområde Rebild Kommune og dermed REGAN Vest ligger, har man i snart ti år arbejdet med bunkeren og de mange fantastiske fortællinger om Danmark under Den Kolde Krig, der knytter sig til den. Således har Nordjyllands Historiske Museum siden forsommeren 2013 været i gang med en dokumentation af REGAN Vest – dels en registrering af de mere end 10.000 bevaringsværdige genstande, dels via interviews med en lang række personer som på den ene eller anden måde har haft tilknytning til anlægget – eksempelvis med opførelse, drift og vedligehold.

Forud for dette har en række lokale interessenter gennem årene op til fredningen i flere omgange arbejdet på projektbeskrivelser og forretningsplaner for at åbne bunkeren. Blandt andet har en arbejdsgruppe med bunkerens nabo, Rebildcentret, i spidsen forsøgt at afdække mulighederne for denne nye turistattraktion.

Da bunkeren står med alt originalt interiør intakt som en autentisk tidslomme fra den kolde krig stiller fredningen store krav til bevarelse af bunkeren, dens indretning og indhold. Den opgave har Kulturministeriet tildelt Nordjyske Museer som statsanerkendt museum, og et enormt registrerings- og bevaringsarbejde har nu fundet sted hen over de seneste år. Snart er bunkeren sikret, så den kan åbnes for publikum – og bevares intakt for kommende generationer.

De støtter projektet

Projektets samlede anlægsbudget var til at begynde med 74 mio. kr., men er ved yderligere donationer nu på 78,12 mio. kr. For stor velvillighed og generøs økonomisk støtte skal der sendes en hjertelig tak til foreningen Realdania (31,3 mio. kr.), Augustinus Fonden (10,5 mio. kr.), Nordea-fonden (3,15 mio. kr.) Spar Nord Fonden (2 mio. kr.) og Jutlander Fondene Himmerland 0,5 mio. kr., Region Nordjyllands Vækst Forum (1,2 mio. kr.), Aalborg Kommune (4,15 mio. kr.) og Rebild Kommune (5,22 mio. kr.). Dertil en anlægsbevilling fra Folketinget (20,1 mio. kr.).

Lidt mere om selve bunker-anlægget

REGAN Vest blev bygget i 1960´erne som en hemmelig atombombesikker bunker, der i tilfælde af krig skulle beskytte regering og kongehus. Hvis der udbrød krig – og regeringsanlægget i Nordsjælland ikke længere var en operationel løsning – var det fra anlægget i Rold Skov, landet skulle ledes. I 2003 blev REGAN Vest taget ud af operationel drift, således at man ikke længere opdaterede inventar mm. Anlægget blev dog stadig vedligeholdt og holdt i dvaledrift.

Med beredskabsforliget den 12. november 2012 blev REGAN Vest endeligt skrevet ud af det stående beredskab, og Forsvarsministeriet arbejder på at overdrage anlægget til Miljøministeriet.

REGAN Vest er bygget ind i en kridtbakke og ligger på det dybeste sted ca. 60 meter under overfladen. Anlægget består af fire betonringe, der ligger oven på hinanden to og to, med alt hvad der skal bruges for at holde en hverdag kørende; køkken, depotrum, lægeklinik, maskinrum m.m.

Anlægget er bygget til at kunne beskytte landets ledelse, så der selv under krigs- eller svære krisesituationer kunne være en fungerende regering. Det betyder for det første, at anlægget har et meget civilt præg i modsætning til strengt militære anlæg. For det andet betyder det, at anlægget er krigsgas- og atomsikret. Anlægget kan modstå rystelser og trykbølger fra en atombombe, hvis der vel at mærke ikke var tale om en fuldtræffer.

Anlægget kunne være selvforsynende med vand, ilt, el m.m. i en vis periode, det vil sige, at man kunne være fuldstændigt afsondret fra omverdenen i nogle uger uden nogen former for tilførsel fra omverdenen. Derefter ville man i første omgang være nødt til at tage luft ind udefra, som selvfølgelig kunne renses i gas- og atomfiltre. Senere ville det også blive nødvendigt med forsyninger af mad og diesel til anlægget. Anlægget indeholder endvidere også kommunikationsmuligheder ud af anlægget. Der var sikrede NATO- og telefonforbindelser, telex, telefax mm. Ligeledes er der et sendestudie, så Dronningen eller statsministeren kunne tale til befolkningen.

Nordjyske Museer inviterer på en guidet vandring i terrænet oven på REGAN Vest – og et eksklusivt smugkig ind i indgangstunnellen. Efter den lille smuttur inde i den karakteristiske indgangstunnel fortsætter turen udenfor, hvor vi ser på nødudgang, luftindtag og udstødningstårne og hører om anlæggets historie.
Vandringer i terrænet ved koldkrigsbunkeren REGAN Vest er populære. Her får du et eksklusivt smugkig ind i indgangstunnellen i REGAN Vest, hvorefter turen fortsætter udenfor med en guidet vandring i terrænet over bunkeren, hvor man kommer forbi nødudgange, luftindtag og udstødningstårne mv. Nu kan du booke din egen private tur, som kan afholdes, når du har tid og lyst.
I dag tilbyder Nordjyske Museer guidede ture i terrænet over koldkrigsbunkeren REGAN Vest, men da bunkeren var i drift, så man helst ikke, at folk kom for tæt på anlægget. Men hvordan fortæller man en ubuden gæst, at vedkommende ikke er velkommen, når man samtidig ikke må røbe, at det er fordi, der her ligger et hemmeligt anlæg? Som så meget anden planlægning i forbindelse med REGAN Vest var der også udformet en manual herfor.
Vidste du, at kirkeklokker var tænkt ind som en del af varslingsberedskabet under den kolde krig? Der skulle ringes på en helt bestemt måde for at advare om radioaktivt nedfald. Vi har fået hjælp af Storvorde Kirke til at rekonstruere varslingen, som skal bruges i udstillingen på Koldkrigsmuseum REGAN Vest.
Endnu en milepæl er nået i vores arbejde med at åbne Koldkrigsmuseet REGAN Vest. 1. april var der rejsegilde på den nye velkomst- og udstillingsbygning, der skal rumme både læringscenter og udstillinger samt billetsalg, butik og café.
Nordea-fonden har netop støttet et nyt 14 km langt stisystem, der via en hængebro forbinder landskabet over koldkrigsbunkeren REGAN Vest med resten af den smukke natur i Rebild Bakker.
I Danmark fulgte man under Den Kolde Krig NATOs anbefalinger tæt, og bunkeren REGAN Vest er på mange måder bygget efter NATO-alliancens retningslinjer. Kun på ét punkt skilte Danmark sig ud – når det gjaldt information til befolkningen.
Kender du begrebet den varme sengs princip? Det praktiserede man blandt driftspersonalet i REGAN Vest. Det betyder, at sengen altid holdes varm, da flere skiftes til at sove i den. En driftsperson skulle arbejde 8 timer, sove i 8 timer og holde fri i 8 timer. Men hvad fordrev man så den fritid med, når en gåtur i skoven ikke var mulig? Man kunne blandt dyrke fitness i det, man dengang kaldte kondirummet.
Den atomsikre bunker REGAN Vest er unik på mange måder, men bunkerens konstruktion – to ringe i to etager – er helt unik. Men sådan så den slet ikke ud på de første tegninger.
Der er første spadestik, og der er rejsegilde, og ind i mellem disse vælger nogen at markere endnu en milepæl i et stort byggeri, nemlig færdiggørelsen af fundamentet. Det sker med en såkaldt grundstensnedlæggelse. 9. december 2021 blev der således muret et forstenet søpindsvin ned i fundamentet til den kommende udstillingsbygning.
Selvom arbejdspladsen var en tophemmelig regeringsbunker, så sneg det civile liv sig en gang imellem ind. Mens REGAN Vest stadig var i drift, blev der nemlig årligt afholdt julefrokoster i bunkeren, for personalet skulle selvfølgelig ikke snydes for en julefrokost. Sporene derfra kan stadigvæk ses, ligesom den store kasse med REGAN Vest-julepynt også stadigvæk findes.
Der er i disse uger sendt mange gode tanker til de bygningsarbejdere, der for mere end 50 år siden opførte koldkrigsbunkeren REGAN Vest. For selv med nutidens moderne maskiner har det vist sig pænt besværligt at trænge gennem de hårde kalklag i bakkerne i Rold Skov. Men umuligt er det ikke, og arbejdet med den nye velkomst- og udstillingsbygning skrider planmæssigt frem.
Når man går ind i koldkrigsbunkeren REGAN Vest, er det første rum, man møder, den såkaldte ”ydre vagt”. Herfra skulle betjente fra Aalborg Politi varetage kontrollen af de personer, der ankom til bunkeren. I døren ved ydre vagt sidder en lille luge med en helt særlig funktion. Her kunne man smide håndgranater ud mod fjender, der måtte angribe bunkeren.
På bare en time kan vi nu evakuere 65 mennesker nede fra bunkeren REGAN Vest og op i det fri terræn – gennem en 60 meter høj luftindsugningsskakt. Se de fascinerende billeder fra etableringen af det specialkonstruerede evakueringshejs i linket her.
Vejdirektoratet planlagde i 1961 en motorvej tværs over det naturskønne område i Rold Skov. Men samtidig planlagde den danske regering i samarbejde med Forsvaret og Forsvarets Bygningstjeneste at opføre en hemmelig, atomsikret bunker i området – og så måtte motorvejen slå et ordentligt sving.
Endnu en milepæl i etableringen af Koldkrigsmuseet REGAN Vest blev taget tirsdag 25. maj, da der var inviteret til første spadestik på den nye velkomst- og udstillingsbygning ved museet. Per Lyngby, bestyrelsesformand i Nordjyske Museer og næstformand i Ejendomsfonden REGAN Vest, Hans Simonsen, den sidste pladskommandant i bunkeren samt Leon Sebbelin, borgmester i Rebild Kommune svingede spaderne.
Fredag 28. maj forsvarer museumsinspektør Bodil Frandsen, Nordjyske Museer, sin ph.d. ”Hvis krigen kommer – en undersøgelse af det centrale civile beredskab og REGAN Vest under den kolde krig (1950-1968).” Afhandlingen afdækker den omfattende beredskabsplanlægning, som den danske regering i al hemmelighed udviklede for at redde landet og befolkningen igennem en mulig atomkrig.
Nordea-fonden har netop uddelt 3,15 mio. kr. til etableringen af et nyt læringscenter, der placeres i den nye velkomst- og udstillingsbygning i Koldkrigsmuseet REGAN Vest, som åbner næste år. Læringscentret henvender sig primært til de ældste folkeskoleklasser, gymnasier samt erhvervsskoler, som blandt andet kan deltage i dilemmaspil om bevarelsen af det danske demokrati i krisesituationer.
Under coronakrisen har vi hørt ”Vask hænder – sprit af – hold afstand” i en uendelighed. Men planer for hvordan man skal forhindre en epidemi i at komme ud af kontrol, er dog ingen ny ting. Også under Den Kolde Krig havde man et stort beredskab parat, som blandt andet skulle forsøge at dæmme op for omfattende epidemier.
Oplev REGAN Vest i den nye fotobog “REGAN Vest – Demokratiets sidste bastion”. Her kan du se en lang række ikke tidligere offentliggjorte fotos fra bunkeren, og bogen tager dig med på en fascinerende rejse gennem en uberørt tidslomme fra Den Kolde Krig.
Det bliver AART architects som sammen med et team bestående af udstillingsarkitekterne Thøgersen & Stouby, landskabsarkitekterne SLA samt rådgivende ingeniørfirma Niras skal realisere velkomst- og udstillingsbygningen til det nye Koldkrigsmuseet REGAN Vest.
Det bliver fire lokale firmaer fra Støvring, Hobro, Aalborg og Aarestrup, der i tæt samarbejde skal opdatere de mange tekniske installationer i bunkeren REGAN Vest, så den lever op til nutidens byggeregler – herunder brandsikring, redningsforhold, ventilation, indeklima og energiforbrug. Før det sker, kan dørene ikke åbnes for publikum.
Det er ikke muligt at besøge koldkrigsbunkeren REGAN Vest endnu, lige som det heller ikke er muligt at forhåndsbooke en rundvisning i anlægget. Hvis du alligevel gerne vil tilkendegive din interesse, er du velkommen til at kontakte os via denne kontaktformular.