Udstilling om den kolde krig

Udstilling om den kolde krig

”Faren for krig er ikke udryddet”. Sådan indledte statsminister Viggo Kampmann sin tekst i folderen Hvis krigen kommer, der blev husstandsomdelt i hele Danmark i 1962. Folderen informerede befolkning om, hvordan man skulle forholde sig i tilfælde af en atomkrig – herunder anvisninger på, hvordan man kunne indrette private beskyttelsesrum.

I de nye udstillinger i Koldkrigsmuseet REGAN Vest kommer publikum tæt på danskernes hverdag under den kolde krig. Udstillingerne er bygget op som øer, man kan besøge uafhængigt af hinanden. De omhandler blandt andet atomkraft og frygten for atomkrig, det civile beredskab og den skjulte planlægning under den kolde krig samt information om bunkerens helt specielle konstruktion. Udstillingen indledes med et hurtigt overblik over de internationale begivenheder, der formede den kolde krig.

Den nye atomteknologi skabte både håb og frygt. På den ene side så man en uudtømmelig og billig energikilde til gavn for hele verdens befolkning. På den anden så man en teknologi, der kunne bruges til at skabe altødelæggende våben.

Det skabte spændinger mellem øst og vest i den store verden, og det skabte politiske spændinger internt i Danmark. Var man for eller imod Danmarks engagement i den militære alliance NATO? Litteratur, kunst og musik – alt fik politisk betydning, og det kunne fra begge sider synes svært af udtrykke nuancerede holdninger i den stærkt polariserede debat.

Truslen om en atomkrig blev taget meget alvorligt verden over – også i Danmark, hvilket opførelsen af REGAN Vest blandt andet vidner om. Men der foregik meget mere planlægning i det skjulte. Der findes eksempelvis lister over, hvilke biler og boliger, myndigheder kunne inddrage i tilfælde af krig, og landet over blev skjulte lagre fyldt med udstyr, der skulle hjælpe befolkningen gennem en krig.

Koldkrigsbunkeren har en helt speciel konstruktion – blandt andet er store dele udformet efter NATO’s forskrifter og anbefalinger til atomsikrede regeringsbunkere.

Udstillingerne rummer også en koldkrigsbiograf med små film og reportager, der kører i loop.