Viden

Viden
Nordjyske Museer indsamler og gemmer genstande fra det geografiske område, der udgør Aalborg, Rebild, Mariagerfjord og Jammerbugt kommuner. Men hvad sker der, når museet får overdraget en genstand, og hvor ender den, hvis ikke der er plads i udstillingen?
Forskning er en væsentlig del af Nordjyske Museers arbejde. Museet gennemfører løbende mange forskellige forskningsprojekter med fæste i lokalhistorien. Den nye viden sættes i regionalt, nationalt og internationalt perspektiv i samarbejde med andre forskningsinstitutioner og museer.
Som en del af Nordjyske Museers formidling udgiver vi løbende forskellige publikationer i form af bøger og årbøger. Der udarbejdes desuden kulturhistoriske rapporter i forbindelse med arkæologiske udgravninger. Disse er også tilgængelige for offentligheden.
Vi forsøger at skabe en sammenhængende og nærværende formidling af museets viden og samlinger. Vi sætter historien i et lokalt såvel som nationalt perspektiv, og vores mål er at skabe en forståelse for den fælles historie på et solidt fagligt fundament og med en bred folkelig appel.
Hensigten med museumsloven er at sikre, at der tages hensyn til den fælles kulturarv i forbindelse med byggerier, anlægsarbejder, skovrejsninger, råstofindvinding mv., og når der for eksempel planlægges nye veje eller nye bolig- og erhvervsområder.