Alabu – et tidsskrift for nordjysk kulturhistorie

Alabu er et fagligt tidsskrift, der har til formål at udgive væsentlige forskningsresultater og fund inden for historie og arkæologi fra det nordjyske område. Tidsskriftet er oprettet i 2023 af Nordjyske Museer bl.a. som en konsekvens af de store mængder af vigtige data, der i disse år genereres især på de arkæologiske udgravninger. Ønsket er således at gøre den nordjyske kulturarv tilgængelig for forskere og andre, som er interesserede i historie og arkæologi.

Tidsskriftet tilbyder øjeblikkelig Open Acces til tidsskriftets indhold på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden.

Alabu udgives af Nordjyske Museer, men fagpersoner fra andre institutioner er også velkomne til at bidrage med artikler. Artiklerne udkommer løbende på Tidskrift.dk, som er Det Kongelige Biblioteks nationale portal for danske videnskabelige tidsskrifter. Hvert år samles artiklerne desuden til en årbog. Årbog/artikler udkommer kun elektronisk.

Alle artikler i tidsskriftet bliver fagfællebedømt inden udgivelse af fagfæller med sagkundskab inden for manuskriptets emnefelt, og som er uafhængige af redaktionen. Fagfællesbedømmelsen foregår således, at der er gensidig anonymitet mellem forfatter og bedømmer.

Alabu er det tidlige navn for Aalborg og betyder byen ved vandrenderne. Første gang navnet optræder er på mønt slået af kong Hardeknud i begyndelsen af 1000-tallet, som er fundet i Aalborg.

Redaktionsgruppe

Redaktionsgruppen for Alabu består af historikere og arkæologer fra Nordjyske Museer. Redaktionsgruppen består af Karin Johannesen (ansvarshavende redaktør), Stig Bergmann Møller, Torben Sarauw, Bodil Frandsen og Niels Haue.

Nummer 1 /2023

Det første nummer af Aalabu indeholder følgende artikler:

Thomas Rune Knudsen og Jacob Kveiborg:
Tidlig middel­alderlig landbebyggelse med begravede og nedkulede dyr

Karin Johannesen:
Gravskik og våbengrave i Nordjylland i yngre førromersk jernalder

Lars Egholm Nielsen:
Sdr. Tranders – bebyggelse gennem 1.300 år fra yngre bronzealder til ældre germansk jernalder

Christian Vrængmose Jensen:
Pilgrimsmærker og pilgrimme i Aalborg