Find vikingesmykker med metaldetektor

Find vikingesmykker med metaldetektor

Mandag og tirsdag i efterårsferien står i metaldetektorens tegn Vikingemuseet Lindholm Høje.

Ved museet er der igangsat en stor afsøgningen med metaldetektor efter rigtige spor fra vikingetiden, men også børn kan prøve at gå med metaldetektor.

På et særligt markeret område hjælper museets dygtige detektorfører børn og unge med at søge efter spændende vikingegenstande, der kan ligge gemt i jorden. Her er der masser af mulighed for at finde en guldmønt eller et flot vikingesmykke, som børnene kan tage med hjem.

Der er gratis entré for børn på museet, men det koster 30 kr. at prøve metaldetektoren og lede efter vikingesmykker og mønter.

Alder: 5-12 år

Find vikingesmykker med metaldetektor

Find vikingesmykker med metaldetektor

Mandag og tirsdag i efterårsferien står i metaldetektorens tegn Vikingemuseet Lindholm Høje.

Ved museet er der igangsat en stor afsøgningen med metaldetektor efter rigtige spor fra vikingetiden, men også børn kan prøve at gå med metaldetektor.

På et særligt markeret område hjælper museets dygtige detektorfører børn og unge med at søge efter spændende vikingegenstande, der kan ligge gemt i jorden. Her er der masser af mulighed for at finde en guldmønt eller et flot vikingesmykke, som børnene kan tage med hjem.

Der er gratis entré for børn på museet, men det koster 30 kr. at prøve metaldetektoren og lede efter vikingesmykker og mønter.

Alder: 5-12 år

Metaldetektorafsøgning: På sporet af vikingerne

Metaldetektorafsøgning: På sporet af vikingerne

I efterårsferien kan du komme med på jagt efter vikingerne.

Ved den store gravplads på Lindholm Høje i Nørresundby er der fundet omkring 700 grave fra jernalder og vikingetid, men der har også boet mennesker tæt derved i samme periode, og der er fundet spor efter flere huse. Men kun få af disse er undersøgt arkæologisk, og i det hele taget ved vi ganske lidt derom.

I disse år laver Nordjyske Museer undersøgelser, der skal kaste noget lys over denne ”ukendte historie” fra Lindholm Høje. I foråret blev det lavet særlige magnetometer-undersøgelser, og de afslørede omfattende spor efter vikingetidsbebyggelser under mulden på markerne lige vest for museumsbygningen.

I efterårsferien har museet derfor alliereret sig med medlemmer fra Nordjysk Detektorforening, og mandag og tirsdag i uge 42 foretages der derfor en omfattende afsøgning med metaldetektor af de førnævnte marker.

Museumsgæster inviteres forbi for at se de fund, der forhåbentlig dukker op fra mulden. Du kan også få en snak med en af museets arkæologer og foreningens ihærdige detektorførere, og høre lidt om hvad fundene fortæller os.

Metaldetektorafsøgning: På sporet af vikingerne

Metaldetektorafsøgning: På sporet af vikingerne

I efterårsferien kan du komme med på jagt efter vikingerne.

Ved den store gravplads på Lindholm Høje i Nørresundby er der fundet omkring 700 grave fra jernalder og vikingetid, men der har også boet mennesker tæt derved i samme periode, og der er fundet spor efter flere huse. Men kun få af disse er undersøgt arkæologisk, og i det hele taget ved vi ganske lidt derom.

I disse år laver Nordjyske Museer undersøgelser, der skal kaste noget lys over denne ”ukendte historie” fra Lindholm Høje. I foråret blev det lavet særlige magnetometer-undersøgelser, og de afslørede omfattende spor efter vikingetidsbebyggelser under mulden på markerne lige vest for museumsbygningen.

I efterårsferien har museet derfor alliereret sig med medlemmer fra Nordjysk Detektorforening, og mandag og tirsdag i uge 42 foretages der derfor en omfattende afsøgning med metaldetektor af de førnævnte marker.

Museumsgæster inviteres forbi for at se de fund, der forhåbentlig dukker op fra mulden. Du kan også få en snak med en af museets arkæologer og foreningens ihærdige detektorførere, og høre lidt om hvad fundene fortæller os.

Arkæologien i nyt lys: Fremkomsten af den jyske Enkeltgravskultur

Arkæologien i nyt lys: Fremkomsten af den jyske Enkeltgravskultur

Foredrag ved Simon Kjær Nielsen, museumsinspektør, Vesthimmerlands Museum
For omkring 5000 år siden oplevede Europa og Jylland store kulturelle forandringer, der påvirkede gravskikken og introducerede en ny levevis med større fokus på kvæghold. Tidligere blev udveksling af genstande og ideer blandt eksisterende grupper betragtet som den mest accepterede forklaring på disse forandringer, men ny DNA-forskning har vist, at ankomsten af Yamnaya-folket fra områderne nord for Sortehavet spillede en afgørende rolle i disse ændringer. Et nyt ph.d.-studie har analyseret det jyske arkæologiske materiale fra en ny vinkel og afsløret overraskende opdagelser, især i forhold til det nordjyske materiale. Aftenens foredrag vil præsentere disse og andre opdagelser fra projektet og dermed belyse en af de mest skelsættende perioder i dansk og europæisk forhistorie.

Foredragsrække om arkæologi
Arkæologi er studiet af tidligere tiders menneskelige aktivitet – primært gennem studiet af menneskets materielle levn. Langt det meste af al menneskelig aktivitet foregik, før vi lærte at skrive, så arkæologi er den vigtigste metode til at studere ældre menneskeskabte samfund.
Denne foredragsrække præsenterer et bredt udvalg af den nyeste arkæologiske viden, der bidrager til aktuelle historierelaterede temaer og debatter lokalt, regionalt og nationalt. En lang række af landets toneangivende arkæologer har derfor gennem årene gæstet Aalborg.
Foredragene er tilrettelagt af museumsinspektør, ph.d. Torben Birk Sarauw, Nordjyske Museer.

Samlet program for efteråret 2023

25. oktober 2023 kl. 19
Det rige jernaldercenter ved Gudme på Sydøstfyn
Ved museumsinspektør Palle Sørensen, ROMU

8. november 2023 kl. 19
Harald Blåtands vølve og vikinger omkring Fyrkat
Ved kulturarvschef Torben Sarauw, Nordjyske Museer.

22. november 2023 kl. 19
Romersk diplomati. Nåede en romersk flådeekspedition helt op til Kimbrernes land i år 5 e.Kr.?
Ved Mads Leen Jensen, museumsinspektør, Museum Sønderjylland

6. december 2023 kl. 19
Fremkomsten af den jyske Enkeltgravskultur
Ved Simon Kjær Nielsen, museumsinspektør, Vesthimmerlands Museum
Køb en samlet billet til alle fire foredrag her

Arkæologien i nyt lys: Romersk diplomati

Arkæologien i nyt lys: Romersk diplomati

Foredrag ved Mads Leen Jensen, museumsinspektør, Museum Sønderjylland
I år 5 e.Kr. udsender den romerske general og senere kejser Tiberius en flådeekspedition ud fra Elben og videre op nordpå til de ukendte nordiske farvande omkring den kimbriske halvø (Jylland). Denne ekspedition kommer muligvis til udtryk bl.a. i Byrsted-graven sydvest for Aalborg i form af romerske importvarer givet som diplomatiske alliancegaver. Foredraget vil tage udgangspunkt i denne hypotese og bl.a. fortælle om et igangværende projekt, der har til formål at analysere import-karrenes metallurgiske sammensætning. Gennem disse analyser håber forskningsgruppen at kunne understøtte hypotesen.

Foredragsrække om arkæologi
Arkæologi er studiet af tidligere tiders menneskelige aktivitet – primært gennem studiet af menneskets materielle levn. Langt det meste af al menneskelig aktivitet foregik, før vi lærte at skrive, så arkæologi er den vigtigste metode til at studere ældre menneskeskabte samfund.
Denne foredragsrække præsenterer et bredt udvalg af den nyeste arkæologiske viden, der bidrager til aktuelle historierelaterede temaer og debatter lokalt, regionalt og nationalt. En lang række af landets toneangivende arkæologer har derfor gennem årene gæstet Aalborg.
Foredragene er tilrettelagt af museumsinspektør, ph.d. Torben Birk Sarauw, Nordjyske Museer.

Samlet program for efteråret 2023

25. oktober 2023 kl. 19
Det rige jernaldercenter ved Gudme på Sydøstfyn
Ved museumsinspektør Palle Sørensen, ROMU

8. november 2023 kl. 19
Harald Blåtands vølve og vikinger omkring Fyrkat
Ved kulturarvschef Torben Sarauw, Nordjyske Museer.

22. november 2023 kl. 19
Romersk diplomati. Nåede en romersk flådeekspedition helt op til Kimbrernes land i år 5 e.Kr.?
Ved Mads Leen Jensen, museumsinspektør, Museum Sønderjylland

6. december 2023 kl. 19
Fremkomsten af den jyske Enkeltgravskultur
Ved Simon Kjær Nielsen, museumsinspektør, Vesthimmerlands Museum
Køb en samlet billet til alle fire foredrag her

Arkæologien i nyt lys: Harald Blåtands vølve og vikinger omkring Fyrkat

Arkæologien i nyt lys: Harald Blåtands vølve og vikinger omkring Fyrkat

Foredrag ved kulturarvschef Torben Sarauw, Nordjyske Museer.
I 2023 har Nordjyske Museer undersøgt flere fantastiske fund fra slutningen af vikingetiden bl.a. møntskattefundene fra Bramslev Bakker ved Hobro, der binder tråde til bl.a. Fyrkat og dermed til vikingekongen Harald Blåtand, som i 965 lod danerne kristne. I aftenens foredrag går vi dybere ned i historien om Fyrkat og Harald Blåtands vølve, men kigger også på lokalområdet, hvor der nu er flere kilder til at give et mere nuanceret billede af vikingetiden, som den manifesterer sig udenfor ringborgen.

Foredragsrække om arkæologi
Arkæologi er studiet af tidligere tiders menneskelige aktivitet – primært gennem studiet af menneskets materielle levn. Langt det meste af al menneskelig aktivitet foregik, før vi lærte at skrive, så arkæologi er den vigtigste metode til at studere ældre menneskeskabte samfund.
Denne foredragsrække præsenterer et bredt udvalg af den nyeste arkæologiske viden, der bidrager til aktuelle historierelaterede temaer og debatter lokalt, regionalt og nationalt. En lang række af landets toneangivende arkæologer har derfor gennem årene gæstet Aalborg.
Foredragene er tilrettelagt af museumsinspektør, ph.d. Torben Birk Sarauw, Nordjyske Museer.

Samlet program for efteråret 2023

25. oktober 2023 kl. 19
Det rige jernaldercenter ved Gudme på Sydøstfyn
Ved museumsinspektør Palle Sørensen, ROMU

8. november 2023 kl. 19
Harald Blåtands vølve og vikinger omkring Fyrkat
Ved kulturarvschef Torben Sarauw, Nordjyske Museer.

22. november 2023 kl. 19
Romersk diplomati. Nåede en romersk flådeekspedition helt op til Kimbrernes land i år 5 e.Kr.?
Ved Mads Leen Jensen, museumsinspektør, Museum Sønderjylland

6. december 2023 kl. 19
Fremkomsten af den jyske Enkeltgravskultur
Ved Simon Kjær Nielsen, museumsinspektør, Vesthimmerlands Museum
Køb en samlet billet til alle fire foredrag her

Arkæologien i nyt lys: Det rige jernaldercenter ved Gudme på Sydøstfyn

Arkæologien i nyt lys: Det rige jernaldercenter ved Gudme på Sydøstfyn

Foredrag ved museumsinspektør Palle Østergaard Sørensen, ROMU
Det rige center ved Gudme på Sydøstfyn har være kendt siden midten af 1800-tallet, hvor de første skattefund dukkede op. I midten af 1980´erne begyndte detektorførere at afsøge området, og mængden af metalfund fra pløjejorden eksploderede. De mange fund førte til en række større og mindre arkæologiske undersøgelser i perioden fra slutningen af 1980’erne og frem til 2000. De enestående resultater er fornyelig blevet publiceret i en større monografi, som danner basis for foredraget.

Foredragsrække om arkæologi
Arkæologi er studiet af tidligere tiders menneskelige aktivitet – primært gennem studiet af menneskets materielle levn. Langt det meste af al menneskelig aktivitet foregik, før vi lærte at skrive, så arkæologi er den vigtigste metode til at studere ældre menneskeskabte samfund.
Denne foredragsrække præsenterer et bredt udvalg af den nyeste arkæologiske viden, der bidrager til aktuelle historierelaterede temaer og debatter lokalt, regionalt og nationalt. En lang række af landets toneangivende arkæologer har derfor gennem årene gæstet Aalborg.
Foredragene er tilrettelagt af museumsinspektør, ph.d. Torben Birk Sarauw, Nordjyske Museer.

Samlet program for efteråret 2023

25. oktober 2023 kl. 19
Det rige jernaldercenter ved Gudme på Sydøstfyn
Ved museumsinspektør Palle Sørensen, ROMU

8. november 2023 kl. 19
Harald Blåtands vølve og vikinger omkring Fyrkat
Ved kulturarvschef Torben Sarauw, Nordjyske Museer.

22. november 2023 kl. 19
Romersk diplomati. Nåede en romersk flådeekspedition helt op til Kimbrernes land i år 5 e.Kr.?
Ved Mads Leen Jensen, museumsinspektør, Museum Sønderjylland

6. december 2023 kl. 19
Fremkomsten af den jyske Enkeltgravskultur
Ved Simon Kjær Nielsen, museumsinspektør, Vesthimmerlands Museum
Køb en samlet billet til alle fire foredrag her

Fortidsmindedag 2023: Skandinaviens største gravhøj

Fortidsmindedag 2023: Skandinaviens største gravhøj

Hohøj i Alstrup Krat er med en højde på 12 meter ikke bare Danmarks, men Skandinaviens største gravhøj, og når man står på toppen af bronzealderhøjen, er man hele 110 meter over havets overflade. Der er således en fantastisk udsigt ud over Mariager Fjord.

På dette års fortidsmindedag tager arkæolog Karin Johannesen fra Nordjyske Museer publikum med på rundtur i Alstrup Krat ved Mariager, hvor hun fortæller om bronzealderens høje, jernalderens marker og bebyggelse. For Hohøj er blot et af utallige fortidsminder i dette område, hvor man i landskabet kan se spor efter mennesker fra stenalderen (ca. 4000 f.Kr.) og helt frem til nutiden.

Rundturen begynder ved Hohøj, som med sin imponerende størrelse er det mest iøjnefaldende fortidsminde i området, men på markerne og i skoven omkring Hohøj ligger mindst 12 andre gravhøje. Publikum kommer forbi flere af dem i løbet af turen.

Det er dog ikke kun gravhøje, som præger landskabet. Mindre end 100 meter fra Hohøj ligger en hulvej, som var en del af oldtidens vejforløb, og længere mod nord ligger adskillige marksystemer, der er anlagt i slutningen af stenalderen, dvs. for omkring 4000 år siden. De er blevet dyrket op gennem bronze- og jernalderen og frem til omkring Kristi fødsel, og her 2000 år senere kan marksystemerne stadig anes i skovbunden som terrasser og volde. Udgravninger i området har desuden afsløret en jernalderboplads fra samme periode. Her har menneskene, der dyrkede agrene i Alstrup Krat, formentlig boet.

Turen til Hohøj og Alstrup Krat er en del af den nationale fortidsmindedag, som arrangeres af danske museer i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen. Rundturen i Alstrup Krat varer ca. en time, og det er gratis at deltage. Fornuftigt fodtøj anbefales.

Fortidsmindedag 2023: Besøg jættestuens gravkamre

Fortidsmindedag 2023: Besøg jættestuens gravkamre

Hvisselhøj sydvest for Brovst ligner ude fra en helt almindelig gravhøj, som man kan se mange andre steder rundt om i landet. Men Hvisselhøj er faktisk en enestående jættestue, der med sine gravkamre er helt unik i Danmark.

På årets fortidsmindedag tager arkæolog Thomas Rune Knudsen fra Nordjyske Museer besøgende med på rundtur inden for i jættestuens mørke indre, hvor han bl.a. fortæller om verdensklasse ingeniørkunst, som er flere århundreder ældre end pyramiderne i Egypten.

Arrangementet giver en indblik i de globale kontakter, der allerede fandtes i bondestenalderen (ca. 3200 f.Kr.), og efter Hvisselhøj går turen videre til naturskønne Alsbjerg Bakker, før den ender ved Blushøj. Sidstnævnte er en gravhøj fra bronzealderen med udsyn over Limfjorden.

Rundturen varer ca. en time, og det er gratis at deltage. Vi anbefaler fornuftigt fodtøj, slidstærkt tøj og en lommelygte til de eventyrlystne.

Fortidsmindedagen er en landsdækkende begivenhed, som arrangeres af danske museer i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen.