Stærkere end 100 mænd

Stærkere end 100 mænd

Stamudstillingens titel “Stærkere end 100 mænd” hentyder til dette citat fra 1540:

”Af alle ulemper er knaphed på vand den, der mest bør undgås,… for vandhjulets løftekraft er langt stærkere og mere pålidelig end hundrede mænds.”

Vannocio Biringuccio, 1540

I vore dage er vi blevet vant til, at mange af de ting, som vi omgiver os med, fungerer digitalt ved hjælp af små chips og ligenende. Engang var det anderledes. Tandhjul, der sindrigt greb ind i hinanden, kunne flytte kraft fra et sted til et andet, og ved at lade tandhjulene have forskellig størrelse kunne man styre hastigheder.

I Møllehistorisk Samling har vi valgt at fokusere på denne basale mekaniske viden, som de gamle møllebyggere besad. I en udstilling, der gør flittigt brug af alle de digitale medier, fortælles historien om de mekaniske vand- og vindmøller og deres udvikling fra middelalderen og frem til Poul la Cours revolutionerende eksperimenter, der førte til den viden om aerodynamik, som er grundlaget for den moderne vindmølleindustri.

Lån et par høretelefoner og gå på opdagelse i udstillingen sammen med audioguiden, eller sæt dig ved en af computerne og se film om hvordan møller er bygget, og hvordan de har fungeret gennem tiden.

Børn kan også anstille små forsøg med hvilke møllevingetyper, der er mest effektive til at få en lampe til at lyse.