Udstillinger

Udstillingen fortæller historien om de mekaniske vand- og vindmøller og deres udvikling fra middelalderen og frem til i dag. Det er historien om 1000 års møllebyggeri og den basale mekaniske viden, som de gamle møllebyggere besad.
Danske Poul la Cour har betydet utrolig meget for udviklingen af især vindmøllens vinger, og i 1891 lykkedes det ham at producere ilt og brint ved hjælp af vindkraft, for så senere at anvende den oplagrede energi.