Publikationer

Publikationer

Som en del af Nordjyske Museers formidling udgiver vi løbende forskellige publikationer i form af bøger og årbøger. Der udarbejdes desuden kulturhistoriske rapporter i forbindelse med arkæologiske udgravninger. Disse er også tilgængelige for offentligheden.

Museets fagfolk udgiver løbende nye bøger om lokalhistoriske emner som en del af deres forskning. Her er en oversigt over bøger, som blandt andet kan købes i museumsbutikken på Aalborg Historiske Museum.
Nordjyske Museer udsender hvert år en årbog med artikler fra museets arbejdsområde. Den spænder over mange forskellige emner – lige fra arkæologiske udgravninger til vikingerne på Fyrkat og Lindholm Høje, Aalborgs nyere historie samt koldkrigsbunkeren REGAN Vest.
Når en arkæologisk udgravning er afsluttet, udarbejder Nordjyske Museer en udgravningsrapport (den faglige dokumentation) samt en kulturhistorisk rapport til bygherren. Sidstnævnte er en lettilgængelig opsummering af udgravningens vigtigste resultater.