Miniudstilling med arkæologiske fund fra Hobro

Udstilling og arkæologiske rundvisninger fortæller Hobros tidligste historie

Hobro har rødder langt tilbage i tiden, og de arkæologiske spor fortæller, at byens historie allerede begynder omkring år 1150. Nu kan man blive klogere på Hobros tidligste historie i både en udstilling på Adelgade 8 og til rundvisninger og en særlig arkæologisk byvandring.

Frem til 27. juli kan man blandt andet besøge udstillingscontaineren ved Adelgade 8, hvor Nordjyske Museer har indrettet en mindre udstilling, som fortæller om byens ældste historie set med de arkæologiske briller. Det er historien om det allertidligste Hobro – fra byens opståen og frem til 1700-tallet

Arkæologer fra Hobro Museum gravede i 1975-1978 langs Adelgade og på Store Torv, men de spændende historier blev stort set glemt af eftertiden. De fortjener at blive fortalt, og historierne er atter gravet frem, ikke fra jorden, men fra museets arkiv.

Siden 2001 har Nordjyske Museers arkæologer udgravet regelmæssigt i Hobros bykerne, og her i 2021 er arkæologerne igen i byen, da et større kloakprojekt i blandt andet H.I. Biesgade, Adelgade, Jernbanegade og på Brotorvet skærer sig igennem byens historiske jordlag. Museet håber i den forbindelse at finde spor af huse, brønde, brolægninger og bolværker samt ikke mindst den ældste bro over Mariager Fjord. En bro, der er nævnt i skriftlige kilder fra 1300-tallet, men som indtil nu aldrig er fundet.

Fra de gamle og fra de nyere udgravninger er der således spændende nyt fra det Hobro, der var. Udstillingscontaineren er åben hver mandag til torsdag kl. 7.30-15.00 samt fredage 7.30-12.00 frem til 27. juli 2021.

Arkæologiske rundvisninger fra kanten af udgravningen

Ved det aktuelle anlægsarbejde i forbindelse med udskiftningen af kloakrør og regnvandsledninger på Brotorvet samt i gaderne H. I. Biesgade, Adelgade og Jernbanegade, følger Nordjyske Museers arkæologer med på sidelinjen – og der gøres løbende spændende fund, som alle er med til at fortælle historien om den ældste del af Hobro.

Torsdag 1. og 8. juli, begge dage kl. 15, kan du møde arkæologen på kanten af udgravningshullet. Her fortæller han om Hobros historie ud fra de arkæologiske fund, der er gjort. De små rundvisninger begynder ved den lille containerudstilling ved Adelgade 8, og det er gratis at deltage.

Læs mere om rundvisningerne her

En gåtur gennem Hobros tidlige historie – fra kirken til broen

Tirsdag 29. juni kl. 19 kan man også komme med på en helt særlig byvandring gennem Hobros tidlige historie. Den begynder i år 1150 og går frem til 1750. Turen begynder ved den nuværende og forholdsvis nye Hobro Kirke, der stammer fra 1852 – den ligger nemlig der, hvor Hobro opstod omkring år 1150. Byvandringen fortsætter til Store Torv, og vi ender nordligst i bymidten, hvor broen over fjorden engang lå.

Undervejs hører publikum om baggrunden for byens navn, de ældste tider, kirken, huse og bybrande, Store Torv, rådhuset, en borg ude i Vesterfjord, broen over fjorden samt kampen for at indvinde nyt land til byen.

Byvandringen slutter i Nordjyske Museers udstilling i den blå container ud for Adelgade 8.

Læs mere om byvandringen her

Åbningstider for containerudstillingen

Mandag til torsdag kl. 7.30-15.00 og fredag 07.30-12.00.
Containeren står ved Adelgade 8, 9500 Hobro, frem til og med 27. juli 2021.
Det er gratis og kræver ikke coronapas.

Rundvisninger fra kanten af udgravningen

Torsdag 1. og 8. juli 2021 kl. 15
Mødested: Udstillingscontaineren ved Adelgade 8, 9500 Hobro
Det er gratis at deltage og kræver ikke coronapas.

Arkæologisk byvandring

Tirsdag 29. juni 2021 kl. 19
Mødested: P-pladsen ved sydsiden af Hobro Kirke, Adelgade 52 B, 9500 Hobro.
Det er gratis at deltage og kræver ikke coronapas.