Fondsstøtte til ny bog om danskerne under den kolde krig

Fondsstøtte til ny bog om danskerne under den kolde krig

Supplement til ny udstilling i Koldkrigsmuseet REGAN Vest

Når Koldkrigsmuseet REGAN Vest åbner i slutningen af 2022, kan de besøgende bl.a. gå på opdagelse i en helt ny udstilling, som fortæller historien om det civile Danmarks forsøg på at tackle truslen om en atomkrig under den kolde krig. Selv om udstillingen kommer rundt om mange sider af denne hidtil ufortalte historie, så er der stadig mange spændende fortællinger og genstande, som fortjener opmærksomhed. Det får de i en ny bog, hvis udgivelse netop har modtaget støtte på 100.000 kr. fra Augustinus Fonden.

Bogen, som bærer arbejdstitlen ”Hvis (atom-)krigen kommer”, vil være det første forsøg på at give en samlet fremstilling af danskernes og de danske myndigheders reaktion på truslen om en tredje verdenskrig.

I bogen oprulles den store fortælling om det civile Danmarks frygt og håb under den kolde krig, og undervejs vil både myndigheder, videnskaben, kunsten og den almindelige borgers tanker og handlinger blive berørt.

”Vi er meget taknemmelige for, at Augustinus Fonden vælger at støtte udgivelsen af denne væsentlige, men for mange ukendte fortælling om Danmark under den kolde krig”, siger Lars Christian Nørbach, der er museumsdirektør ved Nordjyske Museer, som det nye Koldkrigsmuseet REGAN Vest er en del af. Han tilføjer:

”Jeg tror, de fleste vil blive meget overraskede over, hvor detaljerede og omfattende planer man havde forberedt, og – ikke mindst – hvor meget de påvirkede den helt almindelige dansker.”

Planerne var omfattende, og dækkede stort set alle områder af det civile samfund. Der blev opbygget kæmpe lagre med alt fra tæpper, rationeringsmærker og modermælkserstatning til olie og gas. Og samtidig havde myndighederne i al hemmelighed forberedt særlige krigslove, som gav dem mulighed for at inddrage private folks ejendom, formue og deres arbejdskraft i beredskabsarbejdet. Men med Berlinmurens fald i 1989 blev de mange planer lige så stille lagt i skuffen, og der har de stort set ligget, indtil arbejdet med REGAN Vest satte fokus på arbejdet.

Bogen, som udarbejdes i samarbejde med GADs Forlag, henvender sig både til den nysgerrige læser og museumsgæsten. Den bygger på og spiller sammen med den nye udstilling i Koldkrigsmuseet REGAN Vest, men de to dele er ikke afhængige af hinanden – bogen kan sagtens læses som en selvstændig publikation.

Forfatterne til bogen ”Hvis (atom-)krigen kommer” er Nordjyske Museers to koldkrigshistorikere, museumsinspektørerne Bodil Frandsen og Ulla Varnke Sand Egeskov. De er begge dybt engagerede i arbejdet med at åbne REGAN Vest som museum, og har i den forbindelse udført omfattende forsknings- og indsamlingsarbejder, som danner basis for bogens fortællinger.