Vikingernes levende værksteder

Vikingernes levende værksteder

I weekenden 30. april og 1. maj kan du opleve masser af liv på Vikingegården ved Fyrkat. Der er forskellige håndværksaktiviteter for hele familien i gårdens mange huse.

Vikingegården udgøres af i alt ni huse, der er rekonstrueret ud fra en fuldt udgravet stormandsgård fra Harald Blåtands tid – altså samtidig med Fyrkat – der er udgravet i Vorbasse, Midtjylland. De to største huse er beboelseshuse, hvor midterrummet har været anvendt til beboelse, køkken og sovegemak, mens østenden har fungeret som stald, som også har været en ikke ubetydelig varmekilde om vinteren.

Gården har et træværksted, hvor alt træarbejde blev udført, samt en smedje, hvor der blev repareret jernværktøj, smedet hestesko, knive, ildstål, jernnagler mv. til at dække behovet ikke bare på denne ene gård, men også på de omkringliggende gårde og landsbyer.

Udover træværkstedet, smedjen og to magasinbygninger, er der tre mindre, delvist nedgravede grubehuse, som primært fungerede som værksteder. På denne gård anvendes de til keramikværksted, uldhus og et hønsehus.

Hele gården omkranses af et flethegn, for at holde større dyr ude og de mindre dyr inde.