Rundvisning: Oprør i Nordjylland

Rundvisning: Oprør i Nordjylland

I udstillingen “Oprør i Nordjylland” kan du se dele af massegraven fra 18. december 1534, som blev fundet af museets arkæologer i 2014-15 og i 2019. Foto: Nordjyllands Historiske Museum

Er nordjyder specielt oprørske? Er der et særligt sammenhold i det nordlige såkaldte Udkantsdanmark, som maner til kamp mod uretfærdigheder? Det undersøger Aalborg Historiske Museum i den nye særudstilling, Oprør i Nordjylland, hvor du rejser tilbage i tiden til en række nordjyske oprør – inklusiv det nok mest berømte, som mange nordjyder den dag i dag stadig identificerer sig med – Grevens Fejde anført af bondesønnen Skipper Clement.

Onsdag 4. marts kl. 13.00 kan du komme med på rundvisning i udstillingen.

Der er formentligt lige så mange svar på, hvordan det nordjyske oprør ser ud, og hvad der har formet fortællingen om det, som der findes nordjyder, så noget endegyldigt svar kan ikke gives. I løbet af rundvisningen får du lejlighed til at stå nærmest ansigt til ansigt med nogle af hovedpersonerne i den nordjyske oprørshistorie.

Og når Aalborg Historiske Museum har sat sig for at give nogle bud, er det – måske netop i et anfald af trods – for alligevel at forsøge at give en overordnet forståelse af det oprørske tankesæt. Først og fremmest er det dog for at vække anledning til eftertanke hos museumsgæsterne om, hvad det vil sige at være nordjyde i dag.

Fra skifergas til massegrav

Udstillingen er opbygget som en vandring, hvor du tages med på en rejse tilbage i tiden for at finde spor efter det nordjyske oprørs rødder. Rejsen begynder med et af de nyeste nordjyske oprør, som vi så udfoldet i protesterne mod skifergasboringen ved Dybvad i 2010’erne, sangprotesterne ved naziborgen i Nørresundby i 1990’erne og oprørsbevægelsen Frit Vendsyssel i 1970’erne.

Herefter går turen til kampen for etableringen af Aalborg Universitets Center i 1974, oprøret mod den tyske besættelsesmagt under Anden Verdenskrig og den arbejderkampidentitet, der har præget Aalborg siden industrialiseringen i årtierne omkring 1900.

Rejsen slutter med fortællinger om de tidlige nordjyske bondeoprør med særlig vægt på Grevens Fejde, hvor bondesønnen Skipper Clement anførte en nordjysk oprørshær af bønder og borgere kæmpede for Aalborg. Desværre tabte de til feltherre Johan Rantzaus professionelle hær af landsknægte 18. december 1534 under Stormen på Aalborg. Udstillingen omfatter en del af den massegrav for de faldne nordjyder i 1534, der blev udgravet af museets arkæologer 2014-15 og 2019.

Slaget blev kulminationen på kongerigets sidste borgerkrig, og det har gjort Skipper Clement til en oprørsreference i en generel fortælling om nordjysk kamp mod uretfærdighed og overmagt – helt frem til i dag.