Lyden af vikingetiden

Lyden af vikingetiden

Vikingemusikeren Aksel Striim gæster søndag 18. august Vikingegården. Her viser han kopier af de forskellige musikinstrumenter, som kendes tilbage fra vikingetiden. Han spiller på instrumenterne og fortæller om sang og musik og den betydning, det har haft.

Aksel fremstiller også sine egne fløjter af knogler fra blandt andet får og svaner, og du kan købe en vikingefløjte med hjem. Aksel Striim sælger også cd’er med vikingeinspireret musik.