Foredrag: Solskivens landskab i Løgstrup

Foredrag: Solskivens landskab i Løgstrup

Solskiven fra Løgstrup. Foto: www.viborgmuseum.dk

Ved Lars Agersnap Larsen, museumsinspektør, Viborg Museum

Viborg Museums arkæologer undersøgte i 2008-10 en lokalitet ved Løgstrup nordvest for Viborg, hvor der fremkom helt enestående spor fra bronzealderen (1700-500 f.Kr.). Blandt fundene var to urnegrave, som blev hjemtaget til museet for senere undersøgelser. Men Først i 2019 blev der gennemført en CT-scanning og en udgravning af urnerne, og her fremkom en lille fantastisk skive af rav, en solskive, der peger direkte ind i bronzealderens religiøse forestillingsverden.

Foredraget med museumsinspektør Lars Agersnap Larsen kredser om solskiven, men også om de mange andre enestående spor af blandt andet bronzestøbergårde og den store samlingsplads, som udgravningen ved Løgstrup afdækkede lige under græstørven.

Foredraget en del af foredragsrækken “Arkæologien i nyt lys”

Arkæologi er studiet af tidligere tiders menneskelige aktivitet – primært ved at kigge på menneskets materielle levn. Langt det meste af al menneskelig aktivitet foregik, før vi lærte at skrive, så arkæologi er den vigtigste metode til at studere ældre menneskeskabte samfund.

Denne foredragsrække præsenterer et bredt udvalg af den nyeste arkæologiske viden, der bidrager til aktuelle historierelaterede temaer og debatter lokalt, regionalt og nationalt. En lang række af landets toneangivende arkæologer har derfor gennem årene gæstet Aalborg.

Foredragene er tilrettelagt af museumsinspektør, ph.d. Torben Birk Sarauw, Nordjyllands Historiske Museum.

Samlet program for Arkæologien i nyt lys i efteråret 2020:

Onsdag 28. oktober kl. 19
Krigens netværk – om våbenkapløb og krig i Nord- og Mellemeuropa i tiden omkring og efter Kr.f.
Rasmus Birch Iversen, ph.d. og museumsinspektør, Moesgård Museum

Onsdag 11. november kl. 19
Erritsø og kongemagten før Gorm den Gamle og Harald Blåtand
Christian Juel, museumsinspektør, Vejle Museerne

Onsdag 25. november kl. 19
Firgårde – Jernalderlandsby og hørforarbejdning
Anders Hagen Mørk, museumsinspektør, Skanderborg Museum

Onsdag 9. december kl.19
Solskivens landskab i Løgstrup
Lars Agersnap Larsen, museumsinspektør, Viborg Museum


Samlet pris: 445 kr.
Enkeltforedrag: 145 kr.

Køb billet til alle fire foredrag på www.fuaalborg.dk