Foredrag: Maleren Sven Schous kunstnerkoloni på Havnø Gods 1905-1927

Foredrag: Maleren Sven Schous kunstnerkoloni på Havnø Gods 1905-1927

Havnø Gods, ca. år 1900. Arkivfoto

Foredrag ved kunsthistoriker Anne Lie Stokbro, Kunstetagerne i Hobro,
og Lykke Olsen, museumsinspektør ved Nordjyllands Historiske Museum

Hvis man tjente som karl eller pige på Havnø Gods ved Mariager Fjord i begyndelsen af 1900-tallet, blev man ”formanet om ikke at forstyrre godsets ejer Sven Schou og hans hvidvestede malervenner, når de sværmede rundt på Havnøs jorder og malede landskaber, dyr og malkepiger.”

Kunstmaleren Sven Schou ejede Havnø Gods fra 1905 til 1927, men han var bestemt ikke en helt almindelig godsejer. Schou var en københavnsk kunstmaler, der gennem sin kone overtog Havnø Gods og åbnede sit hjem for sine kunstnervenner. Han dannede dermed en af datidens mange kunstnerkolonier.

Kunstnergruppen malede idylliske billeder af landskabet ved Mariager Fjord og nød et afbræk fra Københavns pulserende storbyliv. Kunsthistoriker Anne Lie Stokbro fra Kunstetagerne i Hobro fortæller om herregårdenes betydning for datidens skildring af den danske provins og om de kunstnere, der valgte lige netop Havnø som omdrejningspunkt.

Sidste store glansperiode

Museumsinspektør ved Nordjyllands Historiske Museum, Lykke Olsen, supplerer Stokbros oplæg og fortæller om livet på danske godser på den tid, som var deres sidste glansperiode.

Sven Schous kunstnerkoloni på Havnø Gods var et af mange beviser på, at nye tider var brudt igennem de gamle mure på danske herregårde. Danske godsejere mistede næsten alle deres gamle privilegier med vedtagelsen af Grundloven i 1849, hvor de også som noget nyt måtte dele pladsen ved det politiske bord med ”simple” gårdmænd og industriens mænd. Set fra godsejernes bord var perioden 1850 til 1920 alligevel en glansperiode med gode indtægter i landbruget, og de havde stadig stor politisk magt. Det blev fejret på godserne med nye, imponerende bygninger, jagter og fester.

Ejerne af Havnø Gods var mere beskedne, men de moderne tider slog alligevel for alvor igennem, da Sven Schou overtog stedet i 1905. Foredraget er et portræt af Sven Schous kunstnerkoloni samt en fortælling om vilkårene for danske godser – herunder Havnø Gods – fra sidst i 1800-tallet til første del af 1900-tallet.

Varighed to timer.

Vedr. coronavirus / COVID-19

Foredraget afvikles efter myndighedernes officielle retningslinjer ift. afstand og antallet af deltagere (tilladte forsamlinger).