Foredrag: Krigere og bønder i bronzealderens Thy

Foredrag: Krigere og bønder i bronzealderens Thy

Ved Jens-Henrik Bech, museumsinspektør, Museum Thy

Ressourceknaphed er ikke et moderne fænomen, det gjorde sig også gældende i bronzealderens Thy. Anvendelse af drivtømmer og moseeg til husbyggeri samt mosetørv som brændsel i ældre bronzealder er et tydeligt bevis på, at denne del af landet allerede for tre tusinde år siden kendte til problemet.

De mange gravfund fra gravhøjene og et tilsvarende stort antal bronzealderhuse fra Thy viser, at problemet først og fremmest var menneskeskabt, og at naturens ressourcer formentlig i en periode var overudnyttet. 

Jens-Henrik Bech tager i foredraget om krigere og bønder i bronzealderens Thy udgangspunkt i en nyligt udkommet monografi om emnet, et værk, der også omhandler mange andre resultater fra de sidste års arkæologiske og naturvidenskabelige undersøgelser i området.

Foredraget en del af foredragsrækken Arkæologien i nyt lys

Arkæologi er studiet af tidligere tiders menneskelige aktivitet – primært ved at kigge på menneskets materielle levn. Langt det meste af al menneskelig aktivitet foregik, før vi lærte at skrive, så arkæologi er den vigtigste metode til at studere ældre menneskeskabte samfund.

Denne foredragsrække præsenterer et bredt udvalg af den nyeste arkæologiske viden, der bidrager til aktuelle historierelaterede temaer og debatter lokalt, regionalt og nationalt. En lang række af landets toneangivende arkæologer har derfor gennem årene gæstet Aalborg.

Foredragene er tilrettelagt af museumsinspektør, ph.d. Torben Birk Sarauw, Nordjyske Museer.

Samlet program for Arkæologien i nyt lys

27. oktober 2021 kl. 19
Landskabets erindring
Marianne Rasmussen Lindegaard, specialkonsulent og arkæolog, Slots- og Kulturstyrelsen

10. november 2021 kl. 19
Krigere og bønder i bronzealderens Thy
Jens-Henrik Bech, museumsinspektør, Museum Thy

24. november 2021 kl. 19
Bjørne, elge og shamaner i Djurslands vilde stenalder
Lutz Klassen, forskningsleder, Dr. Phil., Museum Østjylland

8. december 2021 kl. 19
Førkristen kult og hærgede stormandsgrave – et himmerlandsk helligområde fra jernalderen under afdækning
Torben Trier Christiansen, museumsinspektør og ph.d. , Nordjyske Museer

Samlet billet til alle fire foredrag “Arkæologien i nyt lys” kan købes på Folkeuniversitetes hjemmeside.