Foredrag: Firgårde – Jernalderlandsby og hørforarbejdning

Foredrag: Firgårde – Jernalderlandsby og hørforarbejdning

Foto: www.museumskanderborg.dk

Ved Anders Hagen Mørk, museumsinspektør, Skanderborg Museum

Arkæologer fra Museum Skanderborg har gennem de seneste år foretaget omfattende udgravninger ved Firgårde nær Ry vest for Skanderborg. Undersøgelserne har været særdeles udbytterige. Her er fundet spor efter mere end 400 konstruktioner fra en jernalderbebyggelse, der kan følges over en periode på henved 600 år (ca. 100 f.Kr. – 500 e.Kr.).

I 2018 udgravede arkæologerne resterne efter en landsbyfase fra omkring Kristi fødsel. Nær landsbyen blev der fundet et bemærkelsesværdigt produktionsområde, hvor jernalderbønderne har forarbejdet hør til klædefremstilling. Fundene viser et velorganiseret landsbyfællesskab, med overskud til at koordinere en større arbejdsindsats omkring et tidsmæssigt og teknisk krævende håndværk – at skabe klæde af plantefibre.

Foredraget en del af foredragsrækken “Arkæologien i nyt lys”

Arkæologi er studiet af tidligere tiders menneskelige aktivitet – primært ved at kigge på menneskets materielle levn. Langt det meste af al menneskelig aktivitet foregik, før vi lærte at skrive, så arkæologi er den vigtigste metode til at studere ældre menneskeskabte samfund.

Denne foredragsrække præsenterer et bredt udvalg af den nyeste arkæologiske viden, der bidrager til aktuelle historierelaterede temaer og debatter lokalt, regionalt og nationalt. En lang række af landets toneangivende arkæologer har derfor gennem årene gæstet Aalborg.

Foredragene er tilrettelagt af museumsinspektør, ph.d. Torben Birk Sarauw, Nordjyllands Historiske Museum.

Samlet program for Arkæologien i nyt lys i efteråret 2020:

Onsdag 28. oktober kl. 19
Krigens netværk – om våbenkapløb og krig i Nord- og Mellemeuropa i tiden omkring og efter Kr.f.
Rasmus Birch Iversen, ph.d. og museumsinspektør, Moesgård Museum

Onsdag 11. november kl. 19
Erritsø og kongemagten før Gorm den Gamle og Harald Blåtand
Christian Juel, museumsinspektør, Vejle Museerne

Onsdag 25. november kl. 19
Firgårde – Jernalderlandsby og hørforarbejdning
Anders Hagen Mørk, museumsinspektør, Skanderborg Museum

Onsdag 9. december kl.19
Solskivens landskab i Løgstrup
Lars Agersnap Larsen, museumsinspektør, Viborg Museum


Samlet pris: 445 kr.
Enkeltforedrag: 145 kr.

Køb billet til alle fire foredrag på www.fuaalborg.dk