Byvandring i vikingetidens Aalborg

Byvandring i vikingetidens Aalborg

I august og september vil forskellige pop-up udstillinger præge byrummet i Aalborg. Som en synlig del af bybilledet vil de berette om den allertidligste by: Vikingebyen, der opstod ved bredden af Østerå omkring år 800.

I den anledning inviterer Aalborg Historiske Museum på særlige vikinge-byvandringer i Aalborg. Her fortælles Aalborg bys historie fra dens opståen i den tidlig vikingetid til middelalderens storslåede byggerier som Budolfi Kirke og Helligåndsklosteret.

På turen gennem Aalborg kan du blandt andet høre mere om dengang, hvor Kong Hardeknud (1035-42) slog mønt i byen. Ved Budolfi Kirke er der ved tidligere udgravninger fundet rester af den møntsmedje, der formentlig har fremstillet 1000-tallets mønter – deriblandt Kong Hardeknuds mønter fra midten af 1000-tallet. Det er på den, hvor navnet Alabu (Aalborg) optræder første gang.

Byvandringen fortæller også om den livgivende Limfjord, om hverdagslivet og om de tidligste kirkers fremkomst. På rejsen vil du komme forbi både de synlige og de usynlige spor af de mennesker, der har befolket og beboet området i de første århundreder af Aalborgs historie. I løbet af turen kommer vi forbi de førnævnte pop-up udstillinger, som fortæller mere om den tidligste by og om steder som Budolfi Kirke, Helligåndsklosteret, Gammeltorv, Østerå, Algade, Gråbrødreklosteret og Vor Frue kirke – steder, som alle er betydningsfulde i den tidligste bys historie.

Mødested: Ved elevatoren til Gråbrødrekloster Museet, Algade 19, 9000 Aalborg. (Ved Salling)

Bemærk venligst: Købte billetter refunderes ikke. Museet forbeholder sig ret til at afvise gæster, der ikke har gyldig billet.