Arkæologien i nyt lys: Ørregård – en jernalderlandsby fra Midtjylland

Arkæologien i nyt lys: Ørregård – en jernalderlandsby fra Midtjylland

Ved museumsinspektør Martin Winther Olesen, Museum Midtjylland

På bredden af Herningsholm Å, mellem Herning og Holstebro, findes en jernalderlandsby fra cirka år nul, som er lidt ud over det sædvanlige. Ørregård kaldes den. Det usædvanlige skyldes ikke de mange skår i markoverfladen eller de mange detektorfund. Lignende er set før. Det unikke ved landsbyen trådte frem, da den blev fotograferet fra luften. Her kunne man se landsbyen som to utrolig velordnede rækker af gårde, og det er ikke set tidligere.

I 2017 og 2018 blev der gennemført udgravninger af Ørregård, og de mange fund er med til at åbne op for en ny fortælling om organisation og jernudvinding i stor målestok. Desuden er der tråde til elitemiljøer, krig og til storpolitik –også i Nordjylland. Det handler om tiden lige omkring Kristi fødsel, som er en af de mest spændende perioder i Jyllands historie.

Foredrag nr.: 1911-066

Holdnr.: 1911-226

Foredragsrække om arkæologi

Arkæologi er studiet af tidligere tiders menneskelige aktivitet – primært gennem studiet af menneskets materielle levn. Langt det meste af al menneskelig aktivitet foregik, før vi lærte at skrive, så arkæologi er den vigtigste metode til at studere ældre menneskeskabte samfund.

Denne foredragsrække præsenterer et bredt udvalg af den nyeste arkæologiske viden, der bidrager til aktuelle historierelaterede temaer og debatter lokalt, regionalt og nationalt. En lang række af landets toneangivende arkæologer har derfor gennem årene gæstet Aalborg.

Foredragene er tilrettelagt af museumsinspektør, ph.d. Torben Birk Sarauw, Nordjyllands Historiske Museum

Samlet program for foråret 2019:

6. februar
Sdr. Tranders i oldtiden – bebyggelse og gravplads gennem 1000 år
Ved museumsinspektør Lars Egholm Nielsen, Nordjyllands Historiske Museum

27. februar
Ørregård – en jernalderlandsby fra Midtjylland
Ved museumsinspektør Martin Winther Olesen, Museum Midtjylland

6. marts
Northern Emporium – en udgravning i det ældste Ribe
Ved arkæolog og museumsinspektør Claus Feveile, Sydvestjyske Museer

20. marts
Nye tider – nye skikke? Om fundet af en række helt særlige bronzealdergrave ved Kerteminde Fjord
Ved museumsinspektør Malene R. Beck, Østfyns Museer