Arkæologien i nyt lys: At genopdage en offertradition fra bronzealderen

Arkæologien i nyt lys: At genopdage en offertradition fra bronzealderen

Ved museumsinspektør, ph.d. Lise Frost, Moesgård Museum

I de senere år har der over hele landet været en stigning i nytilkomne offerfund fra bronzealderen (1750-500 f.Kr.). Stigningen skyldes et voksende antal detektorbrugere og mere intensiv udnyttelse af marginaljorde. Nogle af de nye detektorfund har ført til udgravninger, der har afdækket information om genstandenes oprindelige placering i landskabet. Her har et nyt projekt sat fokus på et overset aspekt af bronzealderens tradition for ofringer – kildefundene.

Aftenens foredrag belyser, hvordan kildevæld og steder med frembrydende vand i mere bred forstand har været en væsentlig faktor i valget af offersted. Gennem fundeksempler fra hele landet belyses, hvordan der er behov for at vende tilbage til kilderne – både i form af studier af kort, arkiver og litteratur, men også i form af udgravninger, naturvidenskabelige analyser og landskabsstudier af nytilkomne offerfund, som stadig kan overraske os.

Foto: Bronzesværd fundet i kilde ved Gudenådalen. Foto: Moesgaard Museum

Foredragsrække om arkæologi

Arkæologi er studiet af tidligere tiders menneskelige aktivitet – primært gennem studiet af menneskets materielle levn. Langt det meste af al menneskelig aktivitet foregik, før vi lærte at skrive, så arkæologi er den vigtigste metode til at studere ældre menneskeskabte samfund.

I foredragsrækken Arkæologien i nyt lys præsenterer vi et bredt udvalg af den nyeste arkæologiske viden, der bidrager til aktuelle historierelaterede temaer og debatter lokalt, regionalt og nationalt. En lang række af landets toneangivende arkæologer har derfor gennem årene gæstet Aalborg.

Foredragene er tilrettelagt af museumsinspektør, ph.d. Torben Birk Sarauw fra Nordjyske Museer i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Samlet program for foråret 2024

14. februar 2024 kl. 19
At genopdage en offertradition fra bronzealderen
Ved museumsinspektør, ph.d. Lise Frost, Moesgård Museum

28. februar 2024 kl. 19
Vikingekvinder
Ved museumsdirektør, ph.d. Lars Christian Nørbach, Nordjyske Museer

13. marts 2024 kl. 19
Under pres – krig, diplomati og magtarkitektur i tiden omkring Kristi fødsel
Ved seniorforsker Xenia Pauli Jensen, Moesgård Museum

3. april 2024 kl. 19
Lindholm Høje – hvor oldtiden blev til middelalder
Ved arkæolog og museumsinspektør Christian Vrængmose Jensen, Nordjyske Museer

Samlet pris: 495 kr.
Køb billet til alle fire foredrag