Aalborgs middelalder-voldgrav

I dag er Nytorv en del af Aalborg midtby, men i byens ældste tid gik bygrænsen i det område, som nu er Nytorv. Når man for eksempel går i stormagasinet Salling, ja så går man faktisk ovenpå Aalborgs gamle voldgrav fra middelalderen, som omkransede en del af datidens by. Salling er nemlig bygget der, hvor voldgraven lå.

Da det omfattende renoveringsarbejde af Nytorv var i gang i foråret 2021, fik arkæologer fra Nordjyske Museer derfor en sjælden mulighed for at se, hvor voldgraven rent faktisk gik, og dermed hvor bygrænsen præcis lå. Middelalderbyens voldgrav dukkede nemlig op i den lille gade Braskensgade, hvor denne ender ved Nytorv – lige ved Sallings udgang.

Det viste sig, at voldgraven har været mindst 12 meter bred og ca. en meter dyb det pågældende sted. Den synes dog at slå et kraftig sving, hvorved den præcise bredde var vanskelig at måle i det lille udgravningsfelt. Karakteristisk for Aalborgs middelaldervoldgrav er, at dens sider er opbygget af et stort lag af opstablede græstørv – hvilket bekræftes af både denne udgravning og af tidligere arkæologiske undersøgelser andre steder i byen.

Som et ekstra krydderi var der lavet en kraftig, men ganske lav spærring på tværs af voldgraven med store ege- og bøgeplanker. Den første tanke var, at disse måske havde noget med vandstandsregulering i voldgraven at gøre. Efterfølgende fandt arkæologerne dog en stump af et vandmøllehjul, og det ledte tankerne hen på, at der måske var tale om et stemmeværk til en vandmølle.

I dag virker stedet ikke som oplagt til en vandmølle, da vandet i voldgraven kun har haft en ringe højde, men vi ved, at der midt i 1600-tallet blev bygget en vandmølle ganske tæt ved fundstedet, så det har kunnet lade sig gøre.

De arkæologiske undersøgelser af voldgraven viste dog, at både voldgrav og eventuel vandmølle nok nærmere er fra 1300-tallet. Men det bliver vi alt sammen klogere på, når resultaterne fra de årringsdateringer, der er foretaget af tømmeret, foreligger.

Dette er et ud af i alt seks fund, som arkæologerne ved Nordjyske Museer har nomineret som et af de største i 2021. Du kan læse mere om alle fundene her, hvor du også kan stemme på dit favoritfund.