2000 år gamle brønde

Med på listen over arkæologernes favoritfund i 2021 er også det, som de kalder et sjældent fund af brønde fra før Kristi fødsel.

I de seneste år har Nordjyske Museer ad flere omgange udgravet bebyggelser fra perioden 500 f.Kr. og frem til tiden omkring Kristi fødsel (førromersk jernalder) i den nordligste del af det nuværende Aabybro. I april og maj måned var arkæologerne i gang igen i forbindelse med en udstykning af parcelhusgrunde. Her blev der fundet spor af en jernalderboplads, som lå på kanten af Store Vildmose for omkring 2000 år siden.

Bopladser fra denne periode er i sig selv ikke sjældne, men i forbindelse med udgravningen blev der fundet tre brønde med bevaret træ – og det er bestemt ikke hverdagskost.

De tre brønde så i første omgang ikke ud af noget særligt, da det øverste lag jord blev taget af. Men som arkæologerne bevægede sig ned, stor det hurtigt klart, at bunden af selve brøndkassen, hvori vandet samlede sig, var bevaret ved alle tre brønde. Og det ses ikke særlig tit ved brønde, der er så gamle.

To af brøndene var opbygget med adskillige ege- og elletræspæle og -planker, som var sat tæt sammen, mens den sidste bestod af en stor udhulet egestamme.

Og hvordan ved vi så, at brøndene er mere end 2000 år gamle? I første omgang understøttes en datering til perioden førromersk jernalder af keramik fundet på bopladsen og ved brøndene, men i forbindelse med datering kan der også bruges forskellige naturvidenskabelige metoder – i det her tilfælde dendrokronologi, som normalt kan datere træ meget præcist ud fra træets årringe.

Analyserne heraf har dog desværre ikke kunne give en helt præcis datering, da de ikke har kunne passes ind i de dendrokronologiske kurver, som man bruger til datering. Dette er et generelt problem for perioden mellem 500 f.Kr. til år 1. Det har dog været muligt at datere de tre brønde i forhold til hinanden, da der ses et overlap mellem årringene i det træ, der er brugt til at bygge dem.

Derfor kan vi sige, at den første brønd blev bygget om foråret, og at det ældste træ brugt til den har været 244 år gammelt. Den næste brønd blev sandsynligvis bygget 11 år senere og så repareret om foråret yderligere 22 år senere. Den sidste brønd er lidt mere usikker, men sikkert er det, at den er bygget efter den anden brønd. Arkæologerne antager derfor, at brøndene er blevet bygget løbende, måske som afløser for hinanden.

Der blev desuden foretager pollenprøver fra brøndenes indre, som fortæller noget om, hvilke planter der blev dyrket omkring jernalderlandsbyen. Blandt andet blev der fundet skaller fra hasselnødder og kerner fra hindbær, som beboerne har indsamlet og spist.

De naturvidenskabelige analyser er udført af Afdeling for Konservering og Naturvidenskab – Moesgaard Museum, som også hjalp med udtagning af dendro- og pollenprøver.

Dette er et ud af i alt seks fund, som arkæologerne ved Nordjyske Museer har nomineret som et af de største i 2021. Du kan læse mere om alle fundene her, hvor du også kan stemme på dit favoritfund.