When China awakens…

When China awakens…

Nordjyllands Historiske Museums forskning har i en årrække haft særligt fokus på Aalborgområdets industrielle kulturarv, og især de nationale industriminder Aalborg Portland og De Danske Spritfabrikker. Resultaterne har været formidlet i en lang række publikationer og udstillinger.

Senest har en bevilling fra Det Frie Forskningsråd – Kultur og Kommunikation muliggjort en postdoc-ansættelse af museumsinspektør, ph.d. Morten Pedersen ved Syddansk Universitets Center for Industri- og Erhvervshistorie 2013-2015, hvilket resulterede i afhandlingen ”When China awakens… Dansk multinational virksomhed i Asien før Anden Verdenskrig”. Afhandlingen blev forsvaret for den filosofiske doktorgrad (dr.phil.) 2. februar 2018.

Omdrejningspunktet er en afdækning af, hvad der formede ingeniørvirksomheden F.L. Smidth & Co.’s aktiviteter og opbygning af sin hidtil ukendte, men meget omfattende virksomhed i Sydøstasien, Kina, Japan og Indien i perioden 1890-1938. Virksomhedens aktiviteter var således baseret på den rolle, Aalborgområdets cementindustri indtog fra 1890’erne som en klynge for udvikling af højteknologi til branchen. Afhandlingen belyser dermed, hvordan teknologiudviklingen i Aalborgområdet blev afgørende for, at så godt som al Asiens cementindustri ved midten af det 20. århundrede var baseret på danske teknologileverancer og var under stærk indflydelse fra Danmark. På et mere overordnet niveau bringer afhandlingen dermed afgørende ny viden om vilkårene for- og potentialet i at drive multinational virksomhed med et dansk udgangspunkt.

Afhandlingen er under udgivelse ved Syddansk Universitetsforlag (efteråret 2018). Der arbejdes dertil på formidling af forskningsresultaterne både nationalt og internationalt gennem bøger, udstillinger og foredrag.

Projektperiode 2013-2021

Formidling

Projektet gennemføres med støtte fra