#VoresNordjylland2020 – vær med til at undersøge den nordjyske identitet

Pga. coronasituationen er Kulturmødet Mors 2020 aflyst, og projektet er derfor udskudt til 2021.

Er der noget, som vi kan kalde særligt nordjysk? Og hvad består den nordjyske identitet i givet fald af? Det vil vi og en række andre nordjyske museer gerne undersøge sammen med nordjyderne i projektet ”Vores Nordjylland”. Alt sammen munder det ud i en fotoudstilling på Kulturmødet Mors i 2021.

Foto af nordjysk identitet

”Vores Nordjylland” er et foto- og reflektionsprojekt, som sætter fokus på ligheder og forskelle i den nordjyske identitet – fra Thy til Læsø og fra Aars til Skagen. En række borgere i de ni involverede museers områder bliver bedt om at reflektere over, hvad de opfatter som særligt nordjysk – og skal derefter omsætte det til ét udvalgt foto med lidt tilhørende tekst. Alt dette sker i tæt dialog med stedets museumsinspektør.

Alle kan anmode om at være i projektet, men for at få et repræsentativt udvalg af nordjyder, vælger hvert museum syv deltagere, som er forskellige i alder, beskæftigelse osv.  I alt deltager således 63 fokuspersoner, som undervejs i processen, som gerne skal gøre såvel borgere som politikere og museerne klogere på, hvad Nordjylland og nordjyderne egentlig er for størrelser.

Søger borgere i Mariagerfjord kommune

Nordjyllands Historiske Museum er med i projektet, men da museet tæller 14 udstillingssteder fordelt over tre kommuner, Aalborg, Rebild og Mariagerfjord, har man valgt af afgrænse deltagelsen til Mariagerfjord Kommune, for her har man flere forskellige udstillingssteder fordelt i flere byer.

Borgere i Mariagerfjord Kommune, som har lyst til at være én af Nordjyllands Historiske Museums syv deltagere i projekt ”Vores Nordjylland”, skal henvende sig til museumsinspektør Lykke Olsen, som er ansvarlig for at vælge et repræsentativt udsnit af kommunens indbyggere. Hun vil også være i tæt dialog med de syv deltagere gennem hele forløbet.

Vil du være med, så kontakt Lykke Olsen på mailen [email protected]

Det er dog ikke et projekt kun for de udvalgte. Alle interesserede kan følge projektet på såvel Facebook som Instagram, og med hashtagget #voresnordjylland2020 indbydes alle – ikke kun nordjyder – til i ord og billeder at dele deres opfattelse af, hvad der er særligt nordjysk.

Projektets forløb

Februar
De syv deltagere i Mariagerfjord Kommune vælges og introduceres nærmere til projektet.

Marts-april
Efter introduktion til projektet går deltagerne i refleksionsfasen. I den periode står museumsinspektør Lykke Olsen til rådighed for eventuelle spørgsmål. Den enkelte deltager gør sig tanker om, hvad nordjysk identitet er for ham/hende og forsøger at finder ét fotomotiv, som kan indramme disse tanker.

Maj
Hver deltager mødes enkeltvis med museumsinspektør Lykke Olsen og fortæller om sine overvejelser. Det besluttes i dialog med museet, hvilket motiv, den enkelte deltager vil fotografere, og hvilke ord, der skal ledsage motivet.

Maj-juni
De syv deltagere fotograferer hver deres motiv. Lykke Olsen vil så vidt muligt være med, når billederne bliver taget – både for at hjælpe deltagerne, men også for at dokumentere seancen i form af video og/eller foto, som kan deles på de sociale medier.

August
Udstillingen åbner på Kulturmødet Mors i 2021.

Projektet ”Vores Nordjylland” er støttet af Region Nordjyllands Kulturpuljen 2019 med 250.000 kr, og udover Nordjyllands Historiske Museum deltager Limfjordmuseet, Læsø Museum, Museum Mors, Museum Moss, Museum Thy, Nordjyllands Kystmuseum, Vendsyssel Historiske Museum og Vesthimmerlands Museum.

Skrevet 31. januar 2020