Vi larmer – med biskoppens velsignelse

Vi larmer – med biskoppens velsignelse

Har du nogensinde hørt om ”Cirkulære om klemten med kirkeklokker til varsling om radioaktivt nedfald”? Det fik vi brug for, da vi skulle rekonstruere varslingstoner fra den kolde krig til den nye udstilling i Koldkrigsmuseet REGAN Vest.

Før mobiltelefoner og sociale medier måtte man ty til andre metoder for at få befolkningens opmærksomhed i en krisesituation, og under den kolde krig arbejdede myndighederne med flere forskellige varslingssystemer. Den mest udbredte var sirener, men disse var primært opsat i de større byer. Alternativt kunne man køre rundt i biler med sirener monteret på taget og advare folk – og endelig blev kirkeklokkerne især i landdistrikterne tænkt ind som et varslingssignal.

Hvis der var fare for radioaktivt nedfald skulle kirkens ringer møde op og klemte med klokkerne på en bestemt måde i 15 minutter. Først derefter måtte han selv søge dækning.

Forvarslet var det første af to efter et angreb med atomvåben – og betød, at radioaktivt nedfald var på vej. Varslet betød derfor også, at befolkningen skulle gå inden døre og lytte til radioen, hvor nærmere instruktion ville blive givet. Derudover skulle man bare forberede sig på at gå i dækning.

Det næste varsel hed ”Alarm for radioaktivt nedfald” og blev hovedsageligt givet via sirener og beskeder i radioen.

Selve proceduren for, hvordan der skulle ringes med kirkeklokkerne er nøje beskrevet i ”Cirkulære om klemten med kirkeklokker til varsling om radioaktivt nedfald”, og den kunne vi på Koldkrigsmuseet REGAN Vest så bruge, da vi skulle rekonstruere varslingen – med hjælp af rigtige kirkeklokker.

Personale og menighedsråd ved Storvorde Kirke var helt med på ideen, men også biskoppen skal i sådan et tilfælde give sin tilladelse – eller velsignelse, om man vil. Den fik vi, og så blev sognets beboere blandt andet via kirkebladet orienterede om den forestående, lidt utraditionelle ringning. Nordjyske Museer vil gerne sige en stor tak til alle omkring Storvorde Kirke for den store velvilje, vi mødte under optagelserne.

Varslet består af fire klemt med klokkens knebel afbrudt af 30 sekunders stilhed – fire klemt med klokkens knebel osv.

Du kan høre en rå-optagelse af varslet her.