Mellem hammer og kors

kr. 200,00

Mellem hammer og kors er en fortælling om asatro og kristendom. Samtidig er det historien om en højspændt politisk konflikt, der mod vikingetidens slutning omkring år 1000 var under opsejling. Bogen er skrevet af museumsdirektør Lars Christian Nørbach.

Kategorier: ,

Beskrivelse

Forfatter: Lars Christian Nørbach, museumsdirektør, ph.d.

For omkring 1000 år siden blev to kvinder lagt i hver sin grav i Nordjylland. Den ene ved Fyrkat, den anden ved Sebbersund. Den ene tilhørte den sidste generation af asatroende, den anden den første generation af kristne i Danmark. Med udgangspunkt i disse to nordjyske kvinder, som hver har indtaget deres personlige standpunkt i spørgsmålet om tro og sædvaner i den sidste del af vikingetiden, beretter museumsdirektør ved Nordjyllands Historiske Museum, Lars Christian Nørbach, i en ny bog om samfundet, kongemagten og ikke mindst overgangen fra asatro til kristendom i vikingernes Nordjylland.

Mellem hammer og kors hedder bogen, der udkommer på forlaget Hovedland onsdag 28. marts. Bogen er en fortælling om asatro og kristendom, og tager udgangspunkt i de to kvinders historie fra vikingernes Nordjylland, som den er blevet rekonstrueret efter arkæologiske fund.

Den kristne kvinde blev gravlagt i en stenkiste ved en handelsplads ved Sebbersund. I dag kan hun ses i udstillingen på Lindholm Høje Museet, som er en del af Nordjyllands Historiske Museum. Det samme er Vikingecenter Fyrkat, hvor den anden kvindegrav er at finde – tæt ringborgen Fyrkat ved Hobro. Den gravlagte asatroende kvinde er en vølve, en troldkvinde, hvilket fremgår af de genstande, hun fik med sig i graven.

Højspændt konflikt

Mellem hammer og kors er en fortælling om asatro og kristendom. Samtidig er det historien om en højspændt politisk konflikt, der mod vikingetidens slutning var under opsejling.

For den danske kongemagt og landet var det et spørgsmål om overlevelse. Man havde i et par århundreder med stigende bekymring kunne følge med i, hvordan de store centraleuropæiske riger underlagde sig mindre kongedømmer og tvangskristnede fyrster og befolkning. Med et stadigt stærkere Tysk-romersk kejserrige lige syd for den danske grænse prægede spørgsmålet om religion derfor mere end nogensinde før den danske kongemagts politiske relationer i midten af 900-tallet.

Som vi ved i dag proklamerede kong Harald Blåtand omkring år 965 på den store Jellingsten blandt andet kristningen af danerne. Skiftet fra asatro til kristendom var baseret på en realpolitisk vurdering af mulighederne for at slippe for tvangskristning fra Tysk-romersk side.

Men et var kongens bevæggrunde, noget andet den almindelige befolknings overvejelser for og imod at skifte religion. En langsom transformation af tro og sædvaner havde været i gang i århundreder. Såvel i samfundets elite som i de langt mere ydmyge kredse ændrede forholdene sig. Således også for de to kvinder fra vikingernes Nordjylland, som bogen beskriver. Kort fortalt drejer det sig om vølven fra grav 4 fra Vikingeborgen Fyrkat og den kristne kvinde fra stenkistegraven fra handelspladsen ved Sebbersund. De er begge gravlagt i tiårene omkring år 1000 e.Kr.

Om forfatteren

Lars Christian Nørbach er uddannet arkæolog og har siden 2002 været direktør på Nordjyllands Historiske Museum.

Han er født i Odense i 1964 og blev student fra Skt. Knuds Gymnasium i 1983. Herefter var han omkring bl.a. Svendborg Søfartsskole og Samsø Folkehøjskole, inden han i 1992 kunne skrive cand.phil. i forhistorisk arkæologi fra Aarhus Universitet på visitkortet. De næste tre år arbejdede han som arkæolog ved bl.a. Museet på Sønderskov, Herning Museum, Moesgård Museum og Horsens Museum.

I 1995 fik han et stipendium ved Aarhus Universitet, hvorfra han i 1999 fik sin ph.d.
Efter yderligere tre års gravearbejde ved bl.a. Moesgård Museum, Nationalmuseet, Varde Museum og Viborg Stiftsmuseum søgte og fik han i 2002 stillingen som museumsdirektør ved Nordjyllands Historiske Museum og flyttede med sin familie til Aalborg. Her har han efterfølgende opbygget et professionelt netværk og besidder dertil en række tillidserhverv.

Lars Christian Nørbach er medlem af VL-gruppe 8. Han er medlem af bestyrelsen for Sigurd Carl Strøybergs Fond til Bevarelse af Jens Bangs Stenhus fra 2002, har siden 2014 været bestyrelsesmedlem i ICOM Danmark og siden 2016 været bestyrelsesmedlem hos Bevaringscenter Nordjylland. Siden 2008 har Lars Nørbach været formand for det faglige arbejde for optagelsen af Vikingeborgen Fyrkat og de andre danske ringborge på UNESCOs Verdensarvsliste.

Som museumsdirektør har han desuden forestået udvidelsen af Lindholm Høje Museet i 2008 og har desuden skrevet en række faglige artikler i arkæologiske tidsskrifter.

Du kunne også være interesseret i...