Brug af lægemidler i Nordjylland i 1790’erne

kr. 128,00

Siden slutningen af 1700-tallet er Aalborg Svane Apoteks receptbog gået i arv fra apoteker til apoteker, indtil den sidste apoteker i familien Strøyberg overlod bogen og Jens Bangs Stenhus til ”Apoteker S. C. Strøybergs Fond til Bevarelse af Jens Bangs Stenhus”. Den giver et indgående kendskab til medicin og lægebehandling ikke bare i Aalborg, men i hele Nordjylland i 1790’erne.

Kategorier: ,

Beskrivelse

Aalborg Svane Apoteks receptbog

Forfattere: Poul R. Kruse og Edith Kruse

Siden slutningen af 1700-tallet er Aalborg Svane Apoteks receptbog gået i arv fra apoteker til apoteker, indtil den sidste apoteker i familien Strøyberg overlod bogen og Jens Bangs Stenhus til ”Apoteker S. C. Strøybergs Fond til Bevarelse af Jens Bangs Stenhus”.

Poul R. Kruse og Edith Kruse, Dansk Farmacihistorisk Samling, Hillerød, har foretaget en grundig bearbejdning og kyndig tolkning af Aalborg Svane Apoteks receptbog. Herigennem får læseren et indgående kendskab til den ordinationspraksis, som fandtes i slutningen af 1790’ernes Nordjylland. Mange af de i recepterne anvendte ingredienser virker fremmedartede på nutidens mennesker; men langt overvejende byggede receptordinationerne på regler for lægemidlers tilberedning og sammensætning udstukket fra centralt hold. Ganske som vi kender det fra vores samtid. Derimod var befolkningens adgang til såvel medicin som lægebehandling meget anderledes end i dag. Her spillede bl.a. sociale og geografiske forhold en stor rolle for muligheden for at blive behandlet.

Bogen blev udgivet i forbindelse med åbningen af Apotekersamlingen på loftet af Jens Bangs Stenhus i 2008.

Du kunne også være interesseret i...