Usædvanligt stort hus fra bronzealderen

Nok det største langhus, museets arkæologer har fundet i området

Hvis man går og tror, at man kan blive de første til at bygge et hus på den nye udstykning ved skovbrynet nord for Skørping, så skal man tro om igen. Der har nemlig stået et hus allerede i bronzealderen – for ca. 3000 år siden – og tilmed et usædvanligt stort hus på 33 x 9,5 m. Arkæologerne fra Nordjyllands Historiske Museum, der i øjeblikket er i gang med en udgravning af huset, glæder sig over at kunne føje endnu et af de store langhuse til samlingen – måske endda det største, man hidtil har fundet.

I området mellem Støvring og Skørping er der forud for de sidste års mange udstykninger gennemført udgravninger af adskillige store langhuse fra den mellemste bronzealder. De fleste af husene er omkring 25 meter lange og 6-7 meter brede. Huset i Skørping er altså noget større både i længde og bredde og har haft omkring 315 m2 under tag. Der har både været stald og beboelsesdel i huset og sandsynligvis flere generationer og måske endda flere familier under samme tag.

Beboerne har været bønder og har været en del af et større samfund i området omkring Lindenborg Å mellem Støvring og Skørping. Husets størrelse indikerer, at der har været et overskud i samfundet, og at det måske er en stormand / høvding, der har boet her.

I den mellemste del af bronzealderen har der i området været en række bopladser som for længst er væk. Til gengæld kan man se de mange fredede gravhøje i området som bl.a. stammer fra den periode. I området er der også gjort fund af store bronzedepoter ved Vaseholm (1992) og Bækkedal (2014), med bronze- og guldgenstande ofret til guderne.

Således er kulturlandskabet mellem Støvring og Skørping særdeles interessant, da det gemmer på en masse historier fra bronzealderen, som kun kommer frem gennem museets udgravninger, de mange gravhøje og ved detektorarkæologernes søgen efter glemte skatte på områdets marker. Arkæologerne fra Nordjyllands Historiske Museum glæder sig til at få indsamlet en masse prøver fra huset som bl.a. kan findatere huset.

Grundplanen over det store langhus fra bronzealderen. Det består af en ydervæg af tætstillede stolper og to rækker af tagbærende stolper. Det måler 9,5 x 33 m, ca. 315 m2 i grundplan. Illustration: Nordjyllands Historiske Museum.
Sådan forestiller arkæologer sig, at langhuset ved Skørping kunne have set ud. Illustration: Museum Sønderjylland

Skrevet 7. september 2020