Usædvanligt fund: Knogler fra 2000 år gamle spædbørn dukket op i Sdr. Tranders

Blandt fundene i Sdr. Tranders er skeletterne af to spædbørn født mellem år 0 og år 200 e.Kr. Foto: Nordjyllands Historiske Museum

A. Engaard A/S planlægger at bygge cirka 300 boliger ved Da Vinci Parken ved Sdr. Tranders i Aalborg Øst, og derfor er arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum godt i gang med at undersøge området. Det er nemlig præcis der, hvor den jernalderlandsby, som sidenhen er blevet til Sdr. Tranders, lå.

Spædbørn fundet gemt i stolpehullerne

Selvom udgravningen ikke er afsluttet, så jubler arkæologerne allerede nu over de mange spændende fund, der er gjort.

Et af de mere spændende fund, der er dukket frem, er spædbørnsknogler gemt i stolpehullerne til to langhuse. Indtil videre er der dukket to spædbørnsskeletter op i to forskellige huse. De kan dateres til et sted mellem år 0 og år 200 e.Kr.

Begge spædbørn er født for tidligt, op til seks uger før termin, og de er sandsynligvis begge døde ved fødslen. Det har været meget normalt i jernalderen, hvor man regner med, at omkring halvdelen af alle børn døde ved fødslen eller inden for de første seks levemåneder.

Ifølge arkæolog ved Nordjyllands Historiske Museum, Lars Egholm Nielsen, der leder udgravningen, er det en sjældenhed at finde knogler fra spædbørn fra den periode, da knoglerne er så små og forgår så let.

På Sdr. Tranders udgravningen, og i Aalborg området generelt, har man dog i ældre jernalder brugt kridt som byggemateriale, hvilket gør, at arkæologerne i dag finder rigtig mange velbevarede knogler på udgravningerne. Men knogler fra spædbørn er sjældne og med de to skeletter fundet i Sdr. Tranders, er antallet af fundne spædbørn fra jernalderperioden i Aalborg ifølge Lars Egholm Nielsen fordoblet.

Landsby med 10-15 samtidige gårde

Indtil videre har arkæologerne udgravet i alt 74 jernalderhuse, 65 stenlægninger, 27 ildsteder, 19 forrådskar og temmelig mange affaldsgruber og stolpehuller.

Landsbyen kan dateres til førromersk jernalder og ældre romersk jernalder, det vil sige cirka år 500 f.Kr. til 200 e.Kr. Inden for den periode har der været 10-15 samtidige gårde på det langstrakte højdedrag, som udgravningsarealet ligger på.

De arkæologiske undersøgelser viser, at gårdene har ligget i to øst-vest-gående rækker på den ene halvdel af arealet og i op til fem parallelle rækker på den anden halvdel af arealet. Undersøgelserne viser også, at gårdene har været placeret i en parcelstruktur, hvor de er genopført på samme sted flere gange i træk.

Fund udstilles ved selve udgravningen

Arkæologerne fortsætter deres arbejde frem til 1. december, og det er indtil da muligt for interesserede at se flere af fundene – blandt andet det ene spædbarnsskelet – i en formidlingscontainer for enden af James Tobins Allé i Sdr. Tranders.

Containeren er indkøbt i samarbejde med bygherre A. Enggaard A/S for bedre at kunne formidle udgravningen, mens den står på. Den er åben i hverdagene fra kl. 7 til kl. 15, dog kun til kl. 11.30 om fredagen.

Læs også: Arkæologer finder velbevaret skelet

Skrevet 19. september 2018