Top 5: Årets fund 2019

2019 er ved at rinde ud, og det er tid til at gøre status. Vi har derfor spurgt arkæologerne ved Nordjyllands Historiske Museum, hvad årets bedste arkæologiske fund er, og her er deres top 5 i vilkårlig rækkefølge.

De udvalgte fund er gjort i Nordjyllands Historiske Museums arkæologiske ansvarsområde, der dækker Jammerbugt Kommune, Aalborg Kommune, Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune.

Hvad synes du er det flotteste fund? Du kan give din mening til kende på museets facebookside

I forbindelse med en byggemodning ved Stae øst for Aalborg dukkede der i maj et såkaldt La Tène-sværd frem af mulden. Det stammer fra tiden lige før år 0 og er yderst sjældent i Danmark. Det er produceret længere sydpå i Europa, og det vidner om stedets internationale kontakter og netværk i århundrederne før Kristi fødsel.
Ved landsbyen Vaarst sydøst for Aalborg dukkede der i oktober et 1600 år gammelt romersk drikkeglas op. Her var arkæologer i gang med at udgrave dele af en usædvanlig stor jernaldergravplads. En gravplads, der vidner om, at her lå et markant og rigt magtcentrum i årene 200-550 e.Kr.
Under arbejdet med at nedlægge kloakrør i Tiendeladen i det centrale Aalborg stødte man i april på et af de mørkeste og mest dramatiske kapitler i danmarkshistorien. En massegrav fra 1534 dukkede nemlig frem, og der blev fundet skeletdele fra i alt 10 forskellige personer. De viste sig sidenhen, at det blot var en del af en større massegrav.
Rørlægger Jannick Vestergaard og maskinfører Henning Nøhr fra entreprenørfirmaet Gunnar Nielsen A/S troede nærmest ikke deres egne øjne, da der tilbage i februar pludselig dukkede et velbevaret sværd fra middelalderen op af jorden – midt på Algade i Aalborg.
Arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum har udgravet en ganske stor jernalderlokalitet ved Sdr. Tranders, nærmere bestemt ved Da Vinci Parken tæt på Gigantium i Aalborg Øst. Og blot få dage før udgravningens afslutning dukkede et usædvanligt skelet op. Det viste sig nemlig, at manden sandsynligvis var blevet henrettet.