Stor opbakning til Aalborg som historisk destination

Projektet ”Aalborg som historisk destination” har netop modtaget en donation på fem mio. kr. fra Det Obelske Familiefond. Formålet er at styrke den historiske sammenhæng i den gamle midtby og formidle historien der, hvor den fandt sted. Her ses det gamle rådhus fra 1762. Foto: Nordjyske Museer

En historisk bykerne i Aalborg tættere på realisering

Aalborg har en både rig og fascinerende historie, som glimtvis kan ses i det moderne bybillede. Nu har Det Obelske Familiefond bevilliget fem millioner kroner til projektet Aalborg som historisk destination, hvis formål er at skabe en endnu mere sammenhængende formidling af den historiske bykerne – til gavn for såvel byens borgere som turister.

Aalborg har masser af historie gemt under overfladen i det moderne bybillede. Jens Bangs prægtige renæssance-stenhus fra 1624, rådhuset på Gammeltorv, Helligåndsklosteret ikke langt derfra, Budolfi Kirke samt Gråbrødreklosteret – for blot at nævne de væsentligste historiske bygningsværker fra Aalborgs mere end 1200-årige historie, som stadig ligger, hvor de blev bygget for mange hundrede år siden. De gode historier skal bare formidles bedre.

”Projektet, som nu har modtaget fem millioner kroner fra Det Obelske Familiefond, kommer til at binde byen og museet sammen på en helt ny måde, hvor et moderniseret Aalborg Historiske Museum kommer til at indtage rollen som porten til byens historie,” forklarer Lars Christian Nørbach, direktør ved Nordjyske Museer, som Aalborg Historiske Museum er en del af.

Med Aalborg Historiske Museum og Aalborg Kommune som primus motor, er der ifølge Lars Christian Nørbach store drømme og planer om at skabe en mere sammenhængende formidling af den historiske bymidte, som man kender det fra for eksempel Gamla Stan i Stockholm eller den gamle bydel i Prag.

”Vi er kommet et stort skridt nærmere på at kunne give ikke bare museet i Algade, men hele Aalborgs historie en markant ansigtsløftning, som kommer til at trække flere turister til hele byen. Når de mange historiske steder kædes sammen, så tror vi på, at det bliver en destination i sig selv, som lokale vil glæde sig over at vise frem, og som turister vil komme langvejs fra for at opleve,” siger han.

Projektet er ikke kun en renovering af Aalborg Historiske Museum, det er også et projekt, der skal styrke samarbejdet mellem og formidlingen af de kulturhistoriske institutioner i den historiske bymidte – området ved især Adelgade, som går fra Budolfi Plads ned bag museet, forbi klosteret ved C. W. Obels Plads og som ender ved bagsiden af det gamle rådhus og Jens Bangs Stenhus.

Det Obelske Familiefond har rødder i Nordjylland – nærmere bestemt i Aalborg og byens industrihistorie, og fondet ønsker fortsat at bidrage til udvikling af den landsdel, som familievirksomheden kommer fra.

”Det Obelske Familiefond er rundet af byens historie, og derfor er vi glade for at kunne bakke op om etablering af endnu et nordjysk fyrtårnsprojekt med en opgradering af museets formidling og dannelsen af én samlet historieoplevelse i Aalborg,” siger direktør i Det Obelske Familiefond, John Amund Tønnes.

Halvvejs i mål

Med den store økonomiske støtte fra Det Obelske Familiefond er styregruppen bag projektet nu kommet et væsentligt stykke med planerne om at binde de mange historiske steder endnu tættere sammen.

Med en stor medfinansiering fra Aalborg Kommune på 30 mio. kr. og bevillinger fra private fonde på i alt 9,1 mio. kr. er knap halvdelen af projektbudgettet finansieret. Det forventes at tage yderligere halvandet år med fundraising før det fulde beløb på 80 mio. kr. til realisering er på plads og projektet for alvor kan skydes i gang.