Stor bevilling til udgravning ved Vaarst

Slots- og kulturstyrelsen støtter en forsat udgravning af betydningsfuld jernaldergravplads

I 2019 påbegyndte arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum en nødudgravning af en usædvanlig stor og rig jernaldergravplads ved landsbyen Vaarst, sydøst for Aalborg. En gravplads, der var i overhængende fare for at blive ødelagt. Slots- og kulturstyrelsen har netop – for tredje år i træk – bevilget penge for at sikre en fortsat udgravning af den betydningsfulde gravplads, der stammer fra ca. år 200-550 e.Kr.

Hundredvis af dragtsmykker og 75 grave, hvori der i de fleste tilfælde stadig stod et eller flere lerkar, som den gravlagte havde fået med sig i døden. Deriblandt en håndfuld særdeles rige grave med blandt andet eksklusivt rideudstyr, spillebrikker af glas importeret langvejsfra og ikke mindst et sjældent velbevaret Snartemo-glas, der stammer fra Central-/Vesteuropa eller Sortehavsregion i 400-tallet. Det er blot noget af det, som arkæologer har fundet under udgravninger af en jernaldergravplads ved Vaarst de sidste par år.

Og det er stadigvæk kun en brøkdel af den omfattende gravplads fra ca. år 200-550 e.Kr., som er udgravet. For i virkeligheden er der tale om tre gravpladser, som alle er centreret omkring det samme hellige område.

Bevillingen på lidt over en halv million kroner vækker derfor stor glæde hos udgravningsleder og arkæolog ved Nordjyllands Historiske Museum, Torben Trier Christiansen. Det betyder nemlig, at arkæologerne også denne sommer kan fortsætte udgravningen af Vaarst-komplekset og dermed få en endnu bedre forståelse af områdets vigtige betydning i jernalderen. For de mange fund, der allerede er gjort, bekræfter, at Vaarst var et særdeles vigtigt sted i jernalderen.

Ifølge Torben Trier Christiansen, så har flere af de gravlagte tydeligvis tilhørt samfundets absolutte top, og området har uden tvivl huset en af landets på daværende tidspunkt mægtige slægter.

”Det betyder, at vi nu kan fortsætte med at redde et lille stykke danmarkshistorie, før pløjningen af marken sletter de sidste spor af gravene og de øvrige anlæg. Ved at udgrave gravpladsen fra Vaarst får vi dokumenteret dele af et centralt område for en af Jyllands magtfulde slægter – ny vigtig viden til ikke bare at forstå udviklingen i lokalområdet, men også de mere overordnede mønstre på tværs af landet og i endnu bredere perspektiv,” siger Torben Trier Christiansen.

Betydningsfuld gravplads og hedenske kultaktiviteter

Det begyndte i sommeren 2018, hvor den lokale metaldetektorentusiast Anders Bryder indleverede et stort antal genstande, som han havde fundet med sin metaldetektor. Efterfølgende viste de første arkæologiske undersøgelser, at der var tale om resterne af landsdelens største gravplads fra overgangen fra ældre til yngre jernalder. Ja faktisk gemte bakkerne i området på hele tre gravpladser med samlet set hundredvis af grave fra samme periode, og der er desuden fundet spor efter et helligt tempel på områdets højeste punkt. Derudover er der fundet spor efter en boplads i området, som vurderes til at være samtidig med gravpladserne og det hellige tempel.

Bevillingen fra Slots- og Kulturstyrelsen gives blandt andet, så det kan fastslås hvor stort et område hele Vaarst-komplekset dækker over rent geografisk.

”Vi er uden tvivl ved at afdække et af magtcentrene i Jylland i perioden 200-550 e.Kr., og det er dermed indledningen til historien om skabelsen af et dansk rige. Så det er en vigtig brik i den allertidligste danmarkshistorie, som i løben af sommeren kommer til at stå endnu mere tydelig frem,” siger Torben Trier Christiansen.

Udgravning og formidling i løbet af sommeren

Efter at Slots- og kulturstyrelsen har bevilliget penge til at fortsætte udgravningen, er planlægningen i fuld gang. For at få optimalt betingelser til udgravningen, forventes det, at udgravningen kan genoptages i løbet af sommeren.

Både i 2019 og i 2020 afviklede Nordjyllands Historiske Museum flere formidlingsarrangementer i forbindelse med udgravningerne, hvor både lokale interesserede og skoleklasser havde mulighed for at kigge forbi og høre om arkæologernes fund. I det omfang coronasituationen tillader det, vil Nordjyllands Historiske Museum igen i år i løbet af den arkæologiske undersøgelse invitere nysgerrige til at se arkæologerne over skuldrene, mens de arbejder på udgravningen.

Flere museer modtager penge fra Slots- og kulturstyrelsen

Udgravningen ved Vaarst, som Slots- og kulturstyrelsen har bevilliget godt en halv million kroner, er et ud af flere projekter, som har fået støtte fra puljen til dyrkningstruede fortidsminder.

I alt 11 lokaliteter har i år modtaget støtte, og de fordeler sig på følgende ti museer: Vendsyssel Historiske Museum, Nordjyllands Historiske Museum, Viborg Museum, Museum Østjylland, Moesgård Museum, Museet på Sønderskov, Museum Sønderjylland, Odense Bys Museer, Museum Vestsjælland og ROMU, Roskilde Museum.

Læs mere på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.