Spændende gravfund ved Visborggård

Nordjyllands Historiske Museum undersøgte i oktober en stenbygget grav ved Visborggård ved Visborg nær Hadsund. Anledningen var, at landmand Morten Bruun i forbindelse med efterårspløjningen stødte på nogle store sten på en sandet bakketop. Morten Bruun og dennes far Jørn Bruun gik efterfølgende i gang med at fjerne stenene og opdagede i den forbindelse et stort lerkar. Derefter blev Nordjyllands Historiske Museum kontaktet, og ved en besigtigelse kunne det konstateres, at der var tale om et gravfund. Muldlaget blev fjernet, hvorefter det blev tydeligt, at mulden havde gemt en ca. 2000 år gammel stenbygget grav. I bunden af graven stod 15 fine lerkar, som var medgivet som gravgaver. Ved siden af lerkarrene, omtrent hvor den døde havde haft sit hoved, lå otte glasperler, en ravperle og nogle dårligt bevarede fragmenter af bronze og sølv, som nok har indgået i smykker af en art. På mirakuløs vis var gravgaverne ikke blevet beskadiget i forbindelse med optagning af stenene. Der var ikke bevaret spor efter den døde i den sandede undergrund. Selve kisten var konstrueret af mindst 12 store sten, hvoraf kun tre stadig stod på deres oprindelige plads. Hvorfra man har fået de tonstunge sten, og hvordan de er blevet transporteret og placeret på bakketoppen, er lidt af en gåde.

Graven er fra den periode, som arkæologerne kalder for romersk jernalder pga. de indflydelser fra Romerriget, som det nuværende Danmark var udsat for. Disse indflydelser kom bl.a. til udtryk i våbenbrug, smykker mv., men også ved import af genstande fra Romerriget.

Selve undersøgelsen blev finansieret af Kulturstyrelsen, som er landets øverste myndighed inden for arkæologi. Landmanden Morten Bruun har således ikke haft nogen udgifter i forbindelse med udgravningen, eftersom lovgivningen er skruet sådan sammen, at staten dækker udgifter til undersøgelse af de væsentlige fortidsminder, som fremkommer ved almindeligt markarbejde.

Gravfundet er vigtigt, fordi vi ikke kender mange grave fra denne periode i området, og fordi det fortæller noget om indirekte kontakter til andre områder i Europa. Således er hverken bronze- og sølvgenstandene eller glasperlerne genstande, der er fremstillet i Danmark. Ud fra antallet af lerkar i graven at bedømme, må den døde have været en kvinde af høj status. Hvor gammel hun var, da hun døde, og om hun var født og opvokset på Visborg-egnen, kan vi af gode grunde ikke sige noget om. Luftfotos af nabomarkerne viser dog, at der her angiveligt har ligget en boplads. Måske det var fra en af gårdene her, at kvinden i graven kom.

Graven blev omtalt i TV2 Nord d. 2. oktober 2012: http://www.tv2nord.dk/artikel/225692:Regionale-nyheder–Perler-fundet-i-gammel-grav

Af Torben Sarauw, museumsinspektør Ph.D

På billedet er museumsinspektør Lars Egholm Nielsen ved at fremgrave et lerkar

Skrevet 19. september 2013