Skeletgrave ved Mellemholm

Aalborg Historiske Museum undersøger for tiden en lille gravplads fra romersk jernalder (ca. 0-375 e.Kr.) på Mellemholm NØ for Nibe. Indtil nu er der fremkommet tre grave bl.a. en lille barnegrav, som indeholdt et lerkar. Til trods for at undergrunden består af kridt var skelettet ikke bevaret. En anden grav indeholdt store dele af et skelet, mens der i en tredje grav, som i skrivende stund kun er delvis undersøgt, fremkom både skelet og fire lerkar.

Mellemholm er en del af Nørholm-bakkeøen, hvor der gennem årene er fremkommet mange detektorfund i pløjelaget. Om disse detektorfund repræsenterer bortpløjede gravpladser eller forhistoriske bebyggelser ved vi ikke. Det er derfor med glæde, at vi har fundet den lille gravplads, som giver et vigtigt bidrag til områdets historie.

Skrevet 7. oktober 2010