En nøglefærdig bro på Sildehagen

Her ses den færdige bro. Med tiden vil metallet blive mat, og mahognien vil blive meget mere grålig. Til højre ses Vølvens nøgle, som har dannet inspiration for broen.

Fakta

  • Udvendig diameter 15 m – omkreds 47 m. Indvendig diameter 12 m.
  • Der er en handicapvenlig trappe indvendig i cirklen.
  • Broleddet er 2 m langt. Rampen ned til pontonen er 4 m lang og 1,5 m bred, og den har gelænder i begge sider.
  • Flydepontonen er 7 m x 4,5 m udvendig, og delene er 1,5 m brede og har udformning som den nederste del af en Vølves nøgle, som er fundet på Fyrkat.
  • På pontonen er der monteret 2 trapper. Vanddybden ved trapperne er ca. 2 m afhængig af høj- eller lavvande.
  • Broen er bygget i aluminium og belagt med den flotteste mahogni. Med tiden vil broen få et mere gråligt udseende, når vejr og vind har været på spil.
  • Om vinteren kan rampen til flydedelen vippes op og monteres med badetrappe til vinterbaderne.

Alt i alt en passende størrelse badebro til fjorden og Hobro.

Forarbejdet

I sommeren 2020 nedsatte Hobro Turistforening en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med etableringen af en ny bro på Sildehagen. Broen blev cirkelformet, fordi Hobro Turistforening og arbejdsgruppen synes den skulle være speciel og spektakulær – og ikke bare en lige bro – Arbejdsgruppen lavede forskellige udkast, som alle skulle være handicapvenlige. Den første skitse lignede en halv nøgle for at tilpasse prisen, da der var en selvstændig handicapbro med trappe og gelænder. Men det virkede forkert rent visuelt. Den endelige udgave af broen kom til at ligne Vølvens nøgle fra Fyrkat efter opfordring fra Lars Nørbach fra Nordjyske Museer.

Samtidig blev der lavet et omfattende materiale til indhentning af tilbud og ansøgninger til diverse Fonde, Kommune og Kystdirektoratet.

Turistforeningen har fået 250.000 kr. fra Salling Fondene, 150.000 kr. fra Svend Nielsen og Herdis Mygind Fonden og 60.000 kr. fra Mariagerfjord Kommune.  

Desuden har Mariagerfjord Kommune givet 150.000 kr. til etablering af funktioner på land, der kan understøtte broen og det rekreative område på Sildehagen. Ansøgningen til Kystdirektoratet blev sendt i slutningen af januar 2021.

Monteringen

Firmaet Modulbro fra Thisted har monteret broen, som består af 2 dele. Den runde cirkelbro og en flydeponton, som kan tages ind om vinteren.

Fjordbunden ud for Sildehagen er fyldt med grus og sten, så man kunne ikke spule rørene ned, hvilket ville have været det letteste. Derfor blev så mange bropiller som muligt gravet ned med en lille minigraver. Resten blev sat fast med kæmpestore pløkker.

Her ses broen under monteringen. Det helt nye maghogni træ har den flotteste gyldne farve. Broen kommer yderligere 8 m ud i vandet uden for cirklen. En sliske på 4 m ned til en flydeponton på 7 m x 4,5 m, som er den yderste del af nøglen.

Historien

Den nøglefærdige bro trækker tråde tilbage i tiden, da vi har lagt stor vægt på Fyrkatfortællingen. Broen refererer til det historiske Hobro, som blev skabt for over 1000 år siden. Derfor har arbejdsgruppen også lavet et skilt, der fortæller historien om Vølven og hendes nøgle på Fyrkat. Arbejdsgruppen og Hobro Turistforening er sikker på, at den flotte nøglefærdige bro på Sildehagen vil blive meget attraktiv og blive til Hobros bryllupsbro.

Den nøglefærdige bro blev indviet den 31. Oktober 2021. En dejlig eftermiddag med mange gæster på Sildehagen.