Samlingsgennemgang af genstande tilknyttet REGAN Vest

Samlingsgennemgang af genstande tilknyttet REGAN Vest

Projektet består af en gennemgang af genstande, der befinder sig i ”Regeringsanlæg Vestdanmark”, forkortet REGAN Vest. Anlægget, og dermed også genstandssamlingen, blev med Finansloven for 2017 påbegyndt overdraget til Nordjyllands Historiske Museum. Museet har derfor påbegyndt en gennemgang af samlingen, i alt godt 10.000 genstande, forud for en registrering. Gennemgangen tager udgangspunkt i både kulturhistoriske- og bevaringsmæssige betragtninger og er baseret på udvikling af nye metoder for registrerings- og samlingsarbejdet.

Samlingsgennemgangen har overordnet to formål:

1: at finde frem til et klart skel mellem, hvad der skal registreres som museumsgenstand, hvad der kan anvendes til formidlingsbrug og hvad der måske i sidste ende hører til en helt tredje kategori. Gennemgangen vil således kvalificere den kommende registrering af ”de rigtige” museumsgenstande.

2: at finde mulige løsningsforslag til, hvordan de mange genstande (registrerede eller ej), der befinder sig i anlægget, kan udstilles, så der tages hensyn til både autenticiteten og genstandenes bevaring og sikring, når stedet åbnes for publikum.

Projektperiode: 2018-2019

Projektdeltagere

  • Samlingsinspektør, cand. mag., Signe Stidsing Hansen, Nordjyllands Historiske Museum
  • Cand.  mag., Thor Bæch Pedersen, Nordjyllands Historiske Museum

Projektet gennemføres med støtte fra

  • Slots- og Kulturstyrelsens pulje til samlingsvaretagelse