Royal støtte til Vikingemuseet Fyrkat

Den gamle gildesal på Fyrkat Møllegaard skal renoveres og sikres, så Nordjyske Museer kan etablere et nyt udstillingsrum til de mange arkæologiske fund, der i 1950’erne blev udgravet ved Vikingeborgen Fyrkat. Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond har netop bidraget til projektet med en donation på 200.000 kr.
Illustration: Fjorden Arkitekter, Hobro

Kongelig fond støtter vikingeattraktion ved Hobro med 200.000 kr.

Bestyrelsen i Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond har netop haft møde på Fredensborg Slot, og her blev Vikingemuseet Fyrkat ved Hobro tilgodeset med hele 200.000 kr., som skal være med til at løfte stedet som en heldags-attraktion med en række forskellige tilbud til publikum.

Projektet er delt ind i flere faser, og med den royale støtte kan museet indlede fase 1, som går ud på at etablere en ny udstilling, der formidler fortællingen om de danske ringborge fra Harald Blåtands tid og mere specifikt om de arkæologiske fund, der er gjort ved Vikingeborgen Fyrkat.

”Vi kender jo alle dronningens interesse for arkæologi og vores fælles fortid, så jeg er naturligvis både glad og stolt over den anerkendelse projektet her får. Midlerne fra den royale fond bringer os et afgørende skridt nærmere en realisering af projektets første fase”, siger museumsdirektør, Lars Christian Nørbach fra Nordjyske Museer, som Vikingemuseet Fyrkat er en del af.

Museet har selv afsat 2 mio. kr. til fase 1, og dertil kommer tre mio. kr. fra Mariagerfjord Kommune og ½ mio. kr. fra Jutlander Fonden Hobro. Dermed er museet så tæt på de 6 mio. kr., fase 1 koster, at arbejdet med at opgradere Fyrkat til en spændende heldags-attraktion kan sættes i gang.

Mange tilbud til publikum

Vikingemuseet Fyrkat ved Hobro er i dag én af Danmarks væsentlige vikingeattraktioner, men udfordringen er, at de forskellige tilbud ligger så spredt, at publikum sjældent får alle oplevelserne med. Som gæst kommer man først til vikingegården – en rekonstrueret stormandsgård, som man kender den fra Harald Blåtands tid. Her er sommeren igennem levende formidling ved frivillige vikinger.

Kører man en lille kilometer videre ad landevejen – eller går langs den naturskønne Fyrkat Engsø – kommer man til det, der har givet hele attraktionen navn, nemlig Vikingeborgen Fyrkat – eller rettere det sted, borgen i sin tid lå. Fyrkat er én af fem ringborge fra Harald Blåtands tid. Ingen af dem eksisterer i dag, men på Fyrkat formidles historien på skilte i landskabet og med et rekonstrueret langhus, publikum kan gå ind i.

Arkæologiske fund flyttes

Det er på området ved ringborgen, arkæologer fra Nationalmuseet i 1950’erne gravede og fandt en masse spændende genstande, der i dag er udstillet på Hobro Museum. Desværre er det kun en brøkdel af de mange besøgende på Fyrkat, der finder vej til museet inde i byen, og derfor er det planen at flytte fundene ud i på Fyrkat Møllegård, der ligger i umiddelbar nærhed af ringborgen.

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond har netop doneret 200.000. kr. til Nordjyske Museer, som nu kan realisere sine planer om at etablere nye udstillinger og flytte de mange fine arkæologiske fund, der er gjort ved Fyrkat, fra sin nuværende plads på Hobro Museum ud til Fyrkat igen – nærmere bestemt Fyrkat Møllegaard.
Foto: Nordjyske Museer

Ved at flytte fundene herfra og ud til Fyrkat Møllegaard vil de ikke alene blive bedre formidlet, men de nye rammer vil også sikre, at de kostbare genstande bliver opbevaret mere sikkert. Dertil kommer, at man kan samle hele fortællingen om vikingetidens Hobro og de danske ringborge, der blev opført under Harald Blåtand.

Øvrige faser i projektet

Etablering af et nyt udstillingsrum til Fyrkatfundene er langt fra det eneste tiltag for at opgradere Vikingemuseet Fyrkat som heldags-attraktion. Projektet indebærer også en renovering af Fyrkat langhuset, renovering af Fyrkat Vandmølle samt etablering af formidling om vikingetiden langs Fyrkat Engsø. Hele projektet koster omkring 15 mio. kr. og er planlagt til at finde sted over de næste fire år.

Den kongelige fond

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond støtter kulturelle, videnskabelige og sociale formål. Fonden uddeler penge to gange om året. Læs evt. mere om fonden og de øvrige uddelinger på kongehuset.dk